Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 29.10.2011 20:54

Dne 28. října propůjčil prezident V. Klaus Řád T. G. Masaryka "za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva" paní PhDr. Dagmar Lieblové. Tato kutnohorská rodačka a absolventka našeho gymnázia je jedním z mála přeživších vězňů terezínského ghetta a nacistických vyhlazovacích táborů.

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 26.10.2011 15:34
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 25.10.2011 14:24
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 25.10.2011 11:48
vojna Památník Vojna u Příbrami

Ve středu 19.10.2011 absolvovaly třídy C2A, C2B a V6A v pořadí druhou exkurzi v rámci projektu ZSV „Totalitní režimy“, tentokrát do komunistického lágru Vojna u Příbrami. Tato exkurze byla trochu z jiného soudku, než byla první exkurze do Terezína, ale v mnohém si byly obě návštěvy až nápadně podobné. Myslím tím hlavně uspořádání obou zařízení, protože pracovní tábor Vojna se nijak výrazně neliší od nacistických koncentračních táborů za 2. světové války, dále pak „povzbuzující“ heslo nad branou do tábora, kdy komunisté pouze přeložili...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.10.2011 11:31

Milovníci umění a předvánoční Vídně,

 26.11.2011 jsme pro Vás připravili každoroční návštěvu galerie Albertina. Můžete se těšit na Forbergovu sbírku klasické moderny a výstavu Reného Magritta.
 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 24.10.2011 20:25
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 24.10.2011 13:48
carodejnice2

Samhain (čti "souin", "sauin") (ze staroirského samain) je název keltského svátku, který se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu. Samhain byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty byl začátkem nového roku a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch a živí mohou navštívit podsvětí.

Tradice Samhainu do současnosti přežila především v podobě Halloweenu, svátku, který se slaví v podvečer 31. října především v anglicky...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.10.2011 13:24

Dne 12. října proběhla na Gymnáziu Jiřího Ortena již každoročně se konající Drakiáda. Jakožto první ročníky čtyřletého gymnázia jsme se v tento den sešli s dětmi z nedaleké  mateřské školky POHÁDKA, abychom s nimi nejdříve draky, které vytvořili naši spolužáci, věnující se estetické výchově výtvarné, pomalovali.
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 22.10.2011 15:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.10.2011 19:52

V rám­ci pro­jek­to­vých týd­nů na niž­ším gym­ná­ziu je ně­ko­lik dní vě­no­vá­no rov­něž prů­ře­zo­vé­mu té­ma­tu En­vi­ron­men­tál­ní vý­cho­va. V pri­mě na­vště­vu­jí žá­ci bo­ta­nic­kou za­hra­du v Li­ber­ci, aby si ově­ři­li po­znatky o bi­o­mech, na­by­té v ho­di­nách bi­o­lo­gie, v pra­xi.Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 17.10.2011 13:46

V pondělí 31. října 2011 je z důvodu školení učitelů vyhlášeno ředitelské volno.
V úterý 1. listopadu 2011 bude ukončeno vyučování ve 13:30  z téhož důvodu.

Děkujeme za pochopení a rodičům se omlouváme za případné komplikace spojené  s neplánovaným prodloužením podzimních prázdnin.

Oběd na pondělí mají všichni žáci automaticky odhlášený.  

Vladislav Slavíček


 

Vložil(a) Radka Olivová dne 16.10.2011 19:20

V té­to sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me užit­ko­vou rost­li­nu pe­p­řov­ník čer­ný (Pi­per ni­grum). Jed­ná se o stá­le­ze­le­nou po­pí­na­vou rost­li­nu vzdá­le­ně při­po­mí­na­jí­cí chmel. Do­růs­tá dél­ky až 15 me­t­rů a mů­že se do­žít až 60 let.
 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 13.10.2011 12:46
Vložil(a) Jana Randíková dne 11.10.2011 13:51

Propozice pro přihlášené studenty

Naše oblastní kolo

Datum konání: 3. listopadu 2011, 8:30 hodin
Místo konání: VOŠ, SPŠ a jazyková škola s právem státní jazyk. zk., Masarykova 197, Kutná Hora
Startovné slouží k pokrytí organizačních nákladů a činí 190 Kč za tým. Částku uhradí hráči v den konání oblastního kola při prezenci. Na jiných úrovních se startovné již neplatí.
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 10.10.2011 12:58

Prosím všechny studenty, kteří se přihlásili p. Doušovi na jarní cestu do USA, i ty, kteří nabídli Američanům ubytování, aby se dostavili tento čtvrtek 13.10. 2011 o velké přestávce do sborovny. Slavíček

Související článek

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 7.10.2011 12:35
clapboard-casting_call

Studenti a studentky,

chcete si zahrát ve filmu.  Přijďte na casting!

Zveme vás dne 21.10. 2011 od 13:45 hod. do auly školy na CASTING do připravovaného studentského filmu s pracovním názvem “Evoluce studenta na GJO”. Máte neopakovatelnou příležitost si zahrát  v tomto filmu, a tím nastartovat svoji hereckou karieru.

Hledáme herce od primy až po oktávu víceletého studia a od prvního do čtvrtého ročníku studia čtyřletého. Můžete přijít jednotlivě,...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.10.2011 10:16

Dne 4.10. se konalo v Benátkách nad Jizerou již po páté Krajské kolo v inlain bruslení. Ani letos nezůstali závodníci naší školy pozadu a dokázali opět získat několik cenných kovů...

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.10.2011 13:16

Společnost ESL pořádá ve spolupráci s VISK literární soutěž, která probíhá od teď až do konce roku . Vítěz této soutěže – jeden ze studentů ze Středočeského kraje – získá dvoutýdenní jazykový pobyt v zahraničí, včetně ubytování. Více informací najdete v přiloženém letáku.

 
Vložil(a) Petr Novotný dne 5.10.2011 7:12

   Dne 25. září nadešel ten velký, všemi očekávaný den. No, musím přiznat, že po neblahých zkušenostech z let minulých jsme se příliš netěšili. Když tedy konečně dorazil německý autobus, neběželi jsme Němcům vstříc, jak možná někteří z nich čekali, ale naopak jsme se dali na taktický ústup směrem ke škole. Němci si nás však našli i ve škole a pak už nebylo úniku.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.10.2011 7:05

Náš pondělní „monotemaťák“ začal tříhodinovkou chemie. Přestože předem oznámené pomůcky zněly poněkud zvláštně (dvě injekční stříkačky, zavírací špendlíky, kancelářské sponky a natáčky) o rychlokurz zdravotních pracovníků převlečených za švadleny mající možnost najít budoucí uplatnění v kancelářských potřebách či kadeřnictví se (naštěstí) nejednalo.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 4.10.2011 9:56
Vážení studenti, tento školní rok proběhne již třetí studentská výměna s partnerskou High School v Glen Rocku, New Jersey  (cca 50 minut vlakem od centra New Yorku).

 

Sedm studentů a tři učitelé z Glen Rocku k nám přiletí 5. listopadu 2011. Hledáme tedy zájemce, kteří by americké studenty  na týden ubytovali.  Jejich jména a věk máme již k dispozici a rádi bychom vám je i odpovídajícím způsobem přiřadili.  Studenti, kteří ubytují, budou mít přednost při zařazení do našeho výjezdu do USA v březnu 2012.

 

Předpokládaný počet výjezdové skupiny je 15 studentů z vyšších ročníků gymnázia. Záležet bude také na tom, kolik míst nám americká strana definitivně potvrdí – stejně jako my, i oni musí najít rodiny ochotné vás ubytovat.

 

Cenu výjezdu do USA odhadujeme na 20 – 25 tis včetně výdajů na tři celodenní výlety do New Yorku. Konečnou  cenu ovlivní hlavně letenka, minule nás stála kolem 15 000,- Kč. (Z důvodu přepravy jedné...
Vložil(a) Jitka Křičková dne 4.10.2011 3:16

A.S. PUŠKIN - EVŽEN ONĚGIN

 
Román ve verších „Evžen Oněgin“ patří mezi základní kameny literatury, je to milostný příběh, román o pomíjivosti, o životě a smrti.

 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 3.10.2011 13:39
terezin5

 

 

 

 

 

 

V pátek 30. 9. 2011 se třídy C2A, C2B a V6A vydaly, jako již tradičně, na exkurzi do Terezína v rámci projektu ZSV „Totalitní režimy“. Nechutné praktiky nacistů během 2. světové války jsou asi každému známy, i přesto je však důležité si je neustále připomínat, aby se tato nedávná temná historie již víckrát neopakovala. A proto jsme se v duchu hesla „šedivá je teorie, zelený strom praxe“ vypravili do bývalého židovského ghetta a koncentračního tábora v Terezíně, abychom na vlastní kůži poznali, co znamenalo být Židem v období nacistické okupace.

...
Vložil(a) Radka Olivová dne 3.10.2011 11:25

V rám­ci tře­tí sou­těž­ní otáz­ky před­sta­ví­me užit­ko­vou rost­li­nu - ana­na­sov­ník, jehož slad­ké a chut­né plo­dy všich­ni dob­ře zna­jí. O rost­li­ně sa­mé, o je­jím pů­vo­du a vy­u­ži­tí se snad do­zví­te i ně­co no­vé­ho.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 3.10.2011 7:41

    musadoZítra 4.10. 2011 v 16:00 hodin proběhne trénink kroužku sebeobrany MUSADO.

Zdeněk Maňák