Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.11.2011 12:56

V pondělí 21. listopadu proběhl na GJO již 17. ročník soutěže Národ se ubránil. Soutěž již tradičně ve spolupráci s gymnáziem pořádá Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu. Tématem soutěže byla i tentokrát 2. světová válka, konkrétně události spojené s děním v Protektorátu. Účastníci soutěže byli rozděleni do dvou kategorií. První kategorii tvořila mužstva gymnázií a druhá byla složena ze zástupců odborných škol. Soutěžící družstva byla tříčlenná.

 
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.11.2011 11:56

Ve čtvrtek 1.12. 2011 navštíví naše gymnázium literární historička, pedagožka, redaktorka a mluvčí Charty 77, paní Marie Rút Křížková. Besedovat bude se studenty třetích ročníků  od 10:00  do 11:40 hodin ve školní hudebně.

Viktor Heřmánek

Vložil(a) Radka Olivová dne 28.11.2011 14:10

Sed­má sou­těž­ní otáz­ka před­sta­ví zá­stup­ce jed­lých kak­tu­sů - opun­cii a pi­tá­ju. Opuncie (Opuntia) z če­le­di kak­tu­so­vi­té (Cacta­ce­ae) po­chá­zí ze Se­ver­ní Ame­ri­ky. S cí­le­ným pěs­to­vá­ním se za­ča­lo asi před 9000 le­ty v cen­t­rál­ním Me­xi­ku. Po ob­je­ve­ní Ame­ri­ky se roz­ší­ři­ly do Stře­do­ze­mí a dá­le do ostat­ních čás­tí svě­ta.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 28.11.2011 7:55
gruzini (1024x899)Na naší škole každým rokem probíhá u třetích ročníků a septimy projekt Debatní liga aneb Cestou do parlamentu. Autorem a garantem tohoto projektu je Obecně prospěšná společnost Agora Central Europe. Tato společnost navazuje spolupráci s mnoha státy Evropy - a jedním z nich je i Gruzie, kde funguje společnost International Association Civitas Georgica. Cesta do parlamentu je projekt, který se začíná rozjíždět...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.11.2011 7:42

Gymnázium Jiřího Ortena společně s charitativní nadací Stonožka Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy svaté Anežky České do Chrámu sv. Barbory ve středu 30.11.2011 od 18:00 hodin. Výstava bude zahájena mší celebrovanou páterem Uhlířem a můžete se těšit na vystoupení pěveckého sboru Gaudeamus.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.11.2011 14:41

Gymnázium Jiřího Ortena Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pátek 2.12.2011 od 9:00 do 14:00 hod.   
v sobotu 3.12.2011 od 9:00 do 13:00 hod.

 V rámci Dnů otevřených dveří Vám studenti sexty předvedou svou první chemickou show. Představení plné plamenů, blesků a kouře podbarvené hudbou bude možné zhlédnout po oba dny v 10.00 hod a ve 13.00 hod. v učebně chemie č. 105 (přízemí vpravo).

Více informací:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150421582033746.381058.147557198745&type=3

Studentům gymnázia bude chemická show předvedena během Vánočního projektu 22. prosince. 
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.11.2011 12:00

Dnes 24. listopadu se od 17:00 hodin konají třídní schůzky. Přehled tříd a umístění jednotlivých vyučujících najdete zde:

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.11.2011 10:49

Dne 22. listopadu se konalo okresní kolo ve volejbale pro chlapce ze středních škol. Dorazila kutnohorská a čáslavská průmyslovka, zemědělka z Čáslavi a samozřejmě naši kluci.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.11.2011 9:04

Dne 10. listopadu se naše školní devítičlenné družstvo v sestavě: Adéla Vrzáčková, Eliška Vavřinová, Martina Jiříková, Daniela Daňková, Zuzka Štecherová, Míša Hloušková, Kamila Jahodářová , Šárka Žáčková a Jana Lipská vydalo do Zruče nad Sázavou s cílem vyhrát okresní kolo ve volejbale.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 23.11.2011 12:38

         Po zkušenostech z minulých dvou ročníků jsme se v letošním roce rozhodli projekt Mladý Demosthenes realizovat v nižších ročnících víceletého gymnázia. Pro mladé studenty je to výborná příležitost zkusit si vystoupit před svými spolužáky s příběhem, který sami vymyslí. „Jít s kůži na trh“ stejně jako Demosthenes, athénský politik a řečník, který žil více než 300 let př. n. l. V mládí vystudoval - i přes výraznou vadu řeči - rétoriku. Později se živil psaním soudních řečí. Je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka. A co se v mládí naučíš, ve vyšších ročnících gymnázia jako když najdeš.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.11.2011 7:44

Minulý týden nás navštívili studenti a učitelé z partnerské školy v Glen Rocku (New Jersey, USA). Skupina osmi studentů a tří učitelů strávila den v naší škole, prohlédla si památky našeho města včetně středověkého dolu, podnikla výlety do Prahy a Kolína a navštívila pro Američany jistě zajímavou destinaci - hrad Český Šternberk.

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.11.2011 15:25

V té­to sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me rost­li­nu ama­rant (Ama­ran­thus). Skrom­něj­ší čes­ký ná­zev té­to pra­sta­ré rost­li­ny pa­t­ří­cí do če­le­di las­kav­co­vi­tých (Ama­ran­tha­ce­ae) je las­ka­vec. Dnes je zná­mo asi 60 dru­hů to­ho­to ro­du, z nichž pře­váž­ná vět­ši­na ros­te v Ame­ri­ce, ze­mi své­ho pů­vo­du. Ama­rant byl znám již v do­bách In­ků, Az­té­ků a Ma­yů.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 11.11.2011 10:37

terezin15   Náš projekt Totalitní režimy se blíží ke konci. Výstupy z tohoto projektu jsou dva:

a. povinný – formou testu. Test se bude psát v týdnu od 14.11. do 18.11. 2011

b. dobrovolný- zpracovat srovnáni ideologií fašismus x nacismus x komunismus, nebo vytvořit maketu místa, které jsme navštívili a u jednotlivých objektů zvýraznit charakteristický rys  projevu vybrané ideologie.

Dobrovolný úkol odevzdat do 23.11.2011

Na serveru “S” budete mít uloženy výstupy, hodnocení a studijní materiály.

Zdeněk Maňák

Vložil(a) Jitka Křičková dne 10.11.2011 11:03

Třída C4B si dovoluje Vás požádat o hlas v soutěži Fajn rádia  http://www.fajnradio.cz/fajn-radio/soutez/fajn-maturak/, který jí můžete poslat pomocí stisku "líbí se mi"  na odkazu     http://www.facebook.com/www.tn.cz?ref=tn_tinyman#!/pages/Fajn-matur%C3%A1k-Gymn%C3%A1zium-Ji%C5%99%C3%ADho-Ortena/180254442062010

Děkujeme

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 6.11.2011 8:38

 

V pátek 11.11.2011 ve 14:00 v hudebně.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.11.2011 11:04

Dne 10. 10. 2011 jsme se konečně dočkali – přijela k nám skupinka německých studentů z Hoyerswerdy. Po krátkém úvodu a seznámení jsme každý z nás dostali jednoho, někdy i dva Němce na starost. Pondělní odpoledne tudíž bylo v naší režii. Po obědě ve školní jídelně jsme Němce dopravili domů, kde jsme je seznámili s ostatními členy rodiny a ubytovali je.
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 2.11.2011 9:28

Jako doprovodný program Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2012, které se uskuteční v našem městě 8.9.2012 vyhlásilo Město Kutná Hora výtvarnou soutěž a nabízí  možnost nadaným studentům Gymnázia Jiřího Ortena zúčastnit se vyhlášeného místního kola.
 
 
 
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 2.11.2011 8:42
  samhain11                                              

První listopadový den jsme oslavili příchod nového keltského roku. Třída V5A připravila menší happening, který vyvrcholil veselým rejem pozemských i nadpozemských sil.

Všechno začalo tichou vzpomínkou na duše zemřelých. Kdo chtěl, mohl dát zapálenou svíčku na speciálně vytvořený keltský oltář, a tím vyslat světlo na cestu z podsvětí na pozemský svět a teplo k zahřátí. Je fakt, že jsme posvítili na cestu o půlden později. Bylo to proto, že v pondělí jsme měli ředitelské volno, a tak nebyl, kdo by pozval...
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 1.11.2011 19:42

V neděli 6. listopadu se od 15 hod. uskuteční v Městské knihovně K. Hory setkání s paní PhDr. Dagmar Lieblovou, čerstvou nositelkou Řádu TGM. Tématem akce, na níž přislibilo účast i vedení města, bude vzpomínání na JUDr. Josefa Bondyho-Bora, židovského spisovatele původem z Kutné Hory. Studenti GJO jsou proto organizátory srdečně zváni!