Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 22:39
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 22:10
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 21:30

Na "Vá­noč­ním pro­jek­tu" ne­smě­ly chy­bět tra­dič­ní vá­noč­ní díl­ny ty­pu "Vi­zo­vic­ké pe­či­vo" a "Vá­noč­ní čas". Pod ve­de­ním pa­ní uči­tel­ky Gem­bicz­ké a pa­na uči­te­le Pro­va­ze, kte­ří ved­li díl­nu "Vá­noč­ní čas", jsme moh­li zhléd­nout pre­ciz­ní prá­ci stu­den­tů, kte­ří vy­rá­bě­li vá­noč­ní věn­ce. Ty se da­jí za­jis­té po­u­žit ja­ko ukáz­ko­vá de­ko­ra­ce. By­la zde i úžas­ná po­ho­do­vá at­mo­sfé­ra spo­je­ná s tra­dič­ní­mi ko­le­da­mi a krás­nou vů­ní jeh­li­čí.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 22.12.2011 17:21

Václav Havel, poslední československý a první český prezident, naši školu sice nikdy nenavštívil, přesto nám byl velmi blízký. Děkuji pěveckému sboru za dnešní přednes české hymny a všem těm, kteří od pondělí pečovali o pietní místo zemřelého pana prezidenta. 

Čest jeho památce. 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.12.2011 9:21

Zdravim Gymnazium Jiriho Ortena,

zasilam prani k Vanocum z Kents Hill School v Maine, USA: http://www.youtube.com/watch?v=19J5SKAWVbQ&feature=player_embedded
 
Hana Svatosova
Vložil(a) Jitka Křičková dne 21.12.2011 10:14

Jako každý rok  potěšili  i letos studenti našeho gymnázia své rodiče, učitele i hosty vánočním koncertem.

Pěvecký sbor Gaudeamus připravil pestrou směs vánočních písní a skladeb z oblasti vážné hudby.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 21.12.2011 7:48

 

 

 

 

Využijte příležitost a darujte svým blízkým vstupenky na ples třídy C4B, který se koná 6.1.2012, předprodej probíhá vždy o velké přestávce v kanceláři paní Černé.

 

 

 

 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 20.12.2011 12:44
IMG_5289 (1024x683)

 

 

Dne 16.12.2011 přibyl nový stát na  politické mapě světa. Stala se jim Prosincová republika občanů C3B.

 Slavnostním aktem byla přijatá ÚSTAVA PROSINCOVÉ REPUBLIKY. Za přítomnosti všech představitelů moci ve státě byla  prezidentkou a předsedkyní parlamentu ústava podepsána. Než vůbec k podpisu mohlo dojít, museli politici strávit...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.12.2011 11:06

 Již v minulém školním roce bylo při zasedání školního parlamentu vysloveno přání, aby byla do studovny zakoupena sedací souprava . Na  konci školního roku na ni  nezbyly finanční prostředky, ale sedačka byla přislíbena.  Nyní, díky darům od rodičů, je situace na účtu Nadačního fondu jiná, a tak studenti mají již přes týden k dispozici nové posezení. Slib byl tedy dodržen a splněn. Nyní záleží jen na uživatelích – studentech, jak dlouho jim k jejich spokojenosti bude sloužit. Dana Vepřková

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 20.12.2011 9:05
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.12.2011 15:31
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.12.2011 15:12

Po týdnu se vracíme, abychom vám opět nabídli ty nejzajímavější kousky světové kinematografie. Tentokrát se můžete těšit na politický thriller JFK známého hollywoodského režiséra a bouřliváka Olivera Stonea, který prostřednictvím postavy státního zástupce Jima Garrisona (Kevin Costner), pověřené vyšetřováním atentátu na prezidenta J.F.Kennedyho, nabízí divákovi zcela nový a zároveň strhující pohled na tuto kontroverzní událost amerických dějin.
Pokud máte zájem vidět tento vynikající a v dnešní době již poněkud pozapomenutý snímek, přijďte v úterý 20. prosince do našeho improvizovaného „biografu“ v místnosti č. 311. Začínáme jako vždy v 16:30.

Těšíme se na Vás!       M. Kostelník, B. Oliva

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.12.2011 12:24

Studentka V5A Tereza Doležalová přeje ze svého studijního pobytu ve Francii vše nej a posílá přání
POUR GJO!

Une vidéo magique a été créée pour Gymnázium Jiřího Ortena
Pour voir le message du Père Noël :

http://perenoelmagique.ca/gateway.html?code=HB5EF2

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 14.12.2011 20:08

Sehrát vánoční příběh o narození Krista přišlo 13. prosince devět studentů C3A do kutnohorské Mateřské školky Pohádka. A jak se vánoční představení vydařilo? 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.12.2011 9:45

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert studentského sboru Gaudeamus, který se koná v pondělí 19. prosince od 17:00 hod. v hale druhého poschodí školy. Po skončení koncertu pro Vás bude již tradičně připraveno malé občerstvení ve školní jídelně. Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemné prožití předvánočních dnů.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.12.2011 15:02

Tentokrát se můžete těšit na psychologickou sci-fi Mechanický pomeranč od jednoho z nejvýznamnějších britských režisérů Stanleyho Kubricka (2001: Vesmírná Odyssea, Osvícení), která vypráví o bandě pubertálních výtržníků neštítící se žádného násilí. Jedinou možností, jak umravnit tyto jedince je radikální odvykací kúra, jež má za cíl pomocí nejrůznějších experimentálních metod  jednou provždy zbavit je násilnických sklonů.
Jeden z nejvýznamnějších filmů sedmdesátých let zapůsobil ve své době jako zjevení, a to hlavně díky početným scénám zobrazující naturalistické násilí, nicméně jeho morální nadčasovost a poselství jsou aktuální ještě dnes.

Začínáme v 16:30. Těšíme se na Vás!
 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 12.12.2011 14:04

 

 

 

 

Vstupenky jsou již v předprodeji vždy o velké přestávce v kanceláři paní Černé.

 

 

 

 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 12.12.2011 12:57
IMG_5131 (1024x683)

 

Dnes 12.12. 2011  o velké přestávce proběhl happening k novému filmu Student Story na GJO.  V přízemní hale se sešel štáb filmu s příznivci z řad studentů školy a snímek byl slavnostním způsobem pokřtěn. Kmotry filmu se stali ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček a nově zvolený předseda školního parlamentu Václav Kotrba, kteří společnými silami pokřtili DVD filmu s přáním mnoha štěstí při propagaci GJO a mnoho...
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.12.2011 12:55

V osmé otáz­ce před­sta­ví­me nej­pěs­to­va­něj­ší­ho zá­stup­ce ci­tru­sů - po­me­ran­čov­ník pra­vý (čín­ský, Ci­trus si­nensis). Ty­pic­ká rost­li­na sub­tro­pic­ké­ho kli­ma­tu 5 až 10 m vy­so­ká s ku­lo­vi­tou ko­ru­nou ná­le­ží do čele­di rou­to­vi­té (Ru­ta­ce­ae) a je­jí do­mo­vi­nou je Čí­na, kde o ní na­lez­ne­me zmín­ky ve spi­sech star­ších ví­ce než 3500 let.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 12.12.2011 11:46
IMG_4985 (1024x662)

 

 

Dne 7.2.2011 proběhlo školní kolo soutěže Mladý Démosthenes. Nejúspěšnější řečníci z třídních kol se sešli v odpoledních hodinách na hudebně. Začalo to řečnickou rozcvičkou, kterou vedl moderátor soutěže Zdeněk Maňák . Pod dohledem přísné poroty (ve složení: Ilona Gembiczká a Břetislav Oliva)  předváděli svá řečnická umění. Na 16 řečníků zbývala  pouze 3 postupová místa do regionálního kola. Klání to byla lítá a nekompromisní - a nakonec se o vítězích jednotlivých kategorií rozhodlo takto:

Nejmladší kategorie (prima, sekunda)

IMG_4982 (683x1024)

...
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 9.12.2011 9:59

 Tradiční předvánoční setkání s bývalými zaměstanci školy proběhlo opět v přátelské atmosféře, nechybělo vzpomínání na absolventy a společně prožitá léta ve staré i nové budově. Na příští rok je naplánováno promítání ukázek filmů ze zájezdů učitelského sboru v první polovině devadesátých let.  Tak hlavně abychom se za rok zase všichni ve zdraví sešli...                      Vladislav Slavíček

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 8.12.2011 11:05

Dne 24. 11. 2011 jsme u pří­le­ži­tos­ti ko­ná­ní tříd­ních schůzek opět na­bíd­li ro­di­čov­ské ve­řej­nos­ti vý­pěst­ky po­ří­ze­né z pře­byt­ků na­ší zim­ní za­hra­dy. O or­ga­ni­za­ci pro­de­je se po­sta­ral již osvěd­če­ný tan­dem Ja­na Lip­ská a Ka­te­ři­na Pis­ka­čo­vá, obě již z V4A.

 
 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 7.12.2011 9:23
Vstupenky budou v předprodeji pro veřejnost od pondělí 12.12. vždy o velké přestávce v kanceláři paní Černé.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.12.2011 13:24

Minulý týden, 30. listopadu, proběhla v pozdně odpoledních hodinách mše a vernisáž výstavy k uctění sv. Anežky České. Obrazy vznikaly koncem minulého školního roku a impulzem k jejich tvorbě byla výzva Běly Jensen a charitativního hnutí Stonožka.

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 5.12.2011 20:34

Dne 1. prosince navštívila naši školu paní PhDr. Marie Rút Křížková, aby pobesedovala se studenty nejen o díle básníka Jiřího Ortena, s nímž ji pojí rodinné vazby, ale také o svém životě signatářky a mluvčí Charty 77, účastnice III. odboje či dlouholeté porotkyně festivalu Ortenova Kutná Hora.

A jak beseda proběhla podle názoru jedné ze zúčastněných studentek?

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.12.2011 14:59

Zveme Vás do filmového klubu! V naší hudebně se počínaje 6. prosincem budou každé úterý od 16: 30 konat projekce snímků nejrůznějších žánrů z nejrůznějších zemí. Jsou pro Vás připraveny nejen stěžejní díla světové kinematografie, ale i malé, nenápadné filmy, které stojí za vidění a zamyšlení.  Opomenuta samozřejmě nezůstane ani tuzemská filmová produkce. 
Pro začátek se můžete těšit na britský film Billy Elliot, hořkou komedii o dospívajícím chlapci, který se pro svůj velký zájem o balet musí potýkat nejen s posměchem vrstevníků, ale i s nepochopením svých nejbližších. Film režíroval Stephen Daldry, který stojí i za snímky jako Hodiny nebo Předčítač.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu!
 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 5.12.2011 13:02

V pátek 2. a v sobotu 3. prosince 2011 se konal tzv. Den otevřených dveří. Zájemci o studium si mohli prohlédnout prostory školy, zúčastnit se soutěže o třídění odpadů, zašplhat si na stěně, seznámit se s novým filmem o GJO a v neposlední řadě zhlédnout  chemickou show, kterou pod vedením pana Dr. Šmahaje  připravili studenti sexty. Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na organizaci Dne otevřených dveří podíleli.  

Další příležitost prohlédnout si prostory školy budou mít  zájemci o studium 21. března 2012, kdy se budou moci zúčastnit inovovaného představení Dr. Michaela Londesborougha "Tajemství energie".  

Více fotografií ze Dne otevřených dveří a z chemické show najdete na facebooku GJO a celé představení "Šmahaj teamu" uvidíte v rámci Vánočního projektu. 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 5.12.2011 11:29
student story„A přece se točí“ (Galileo Galilei)

Zveme vás na slavnostní premiéru studentského filmu o GJO s názvem “Student story na GJO”dne 12.12. 2011 v 9:45 hod. v přízemní hale gymnázia .

Film Student story na GJO je polohraný dokument, který nahlíží do duše studenta procházejícího významným životním intervalem – obdobím střední školy. Divák uvidí počáteční nejistotu mladé studentky v novém prostředí, zúčastní se procesu získávání nových přátel, ale dýchne na něj i drama maturity.

...