Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 29.9.2013 15:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.9.2013 12:18
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.9.2013 17:59

Dru­há otázka před­sta­ví gra­ná­tov­ník obec­ný (Puni­ca gra­na­tum) ji­ným ná­zvem mar­ha­ník gra­ná­to­vý. Jed­ná se o pra­sta­rou ovoc­nou dře­vi­nu sub­tro­pů. V kul­tu­ře se pěs­tu­je již 5000 let. Po­chá­zí pů­vod­ně z ma­lé­ho os­t­ro­va So­ko­t­ra u po­bře­ží So­mál­ska, kde byl en­de­mi­tem. Od­tud jej li­dé roz­ší­ři­li přes Írán do ce­lé­ho Stře­do­mo­ří. Pěs­tu­je se ale i v In­dii, Ar­gen­ti­ně, USA a po ce­lé Asii.                                                                                        
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.9.2013 14:24
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.9.2013 10:49
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.9.2013 22:58
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.9.2013 13:41
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.9.2013 10:20
Jménem Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a Města Kutná Hora si vás dovoluji pozvat na vzpomínkový pořad a slavnostní představení knihy pamětí prof. Františka Munka, kutnohorského rodáka
 
František Munk: Moje století (z Kutné Hory k Tichému oceánu)
 

Čtvrtek 19. září 2013, 17 hod., Kutná Hora, Spolkový dům, Lierova ulice

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.9.2013 9:17
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.9.2013 9:43

(možná poslední pod hlavičkou GJO)

Srdečně zveme všechny studenty, učitele, turisty, milovníky přírody a nadšence, kteří by se chtěli společně s námi rozloučit s letošním létem aktivním způsobem, na jubilejním 10. ročníku Svatováclavského pochodu za Kutnohorským grošem.

Pochod se koná v sobotu  28. 9. 2013

Vložil(a) Radka Olivová dne 9.9.2013 21:40
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 9.9.2013 18:56

 
Schůzka pro zájemce

pátek 13.9. v 9:40 

počítačová učebna 232 
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.9.2013 15:34
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.9.2013 15:18

Ve středu 11. 9. 2013 v 16:00 hod proběhne první schůzka dramatického kroužku v hudebně. Zveme všechny staré a nové zájemce.

 

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.9.2013 14:53

Dne 18. 9. 2013 se koná oblastní kolo Středočeské In-line brusle, tradiční soutěže pořádané Středočeským krajem. Místem konání je Kuklík, stejně jako v minulých ročnících.

 

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.9.2013 14:04
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.9.2013 13:40

Ten­to škol­ní rok pro­běh­ne již os­mý roč­ník sou­tě­že, je­jíž pod­sta­tou je po­zná­vá­ní rost­lin z na­ší zim­ní za­hra­dy. Kaž­dý dru­hý tý­den na­jde­te v Sherwo­o­du rost­li­nu se sou­těž­ní­mi otáz­ka­mi. V prv­ní otáz­ce před­sta­ví­me alo­ká­zii a okře­hek. Své od­po­vě­di mů­že­te za­slat na e-mail: rad­ka.​oli­vo­va@​gym­kh.​eu ne­bo v sys­té­mu Ba­ka­lá­ři.                                                              

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 4.9.2013 17:00

 
  Lincoln 2013 
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.9.2013 9:15
Vložil(a) Radka Olivová dne 3.9.2013 19:02
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.9.2013 10:51

Během letních prázdnin byla v chodbě před sekretariátem nainstalována nová kopírka Canon iR-C2880i určená pro potřeby žáků. Systém tisku ani kopírování se prakticky nemění, jediný rozdíl je v přednastavování výběru barev.

 

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.9.2013 14:35
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 2.9.2013 9:26