Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 21.12.2013 15:54
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.12.2013 16:43
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.12.2013 13:38
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.12.2013 10:01
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 17.12.2013 18:30
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 17.12.2013 16:27
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.12.2013 14:39
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.12.2013 14:27

Nastávající zima zhoršuje už tak těžké životní podmínky syrských uprchlíků, kteří se před hrůzami vleklé občanské války ve své rodné zemi uchylují do uprchlických táborů v sousedních státech.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.12.2013 9:57
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.12.2013 15:09
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.12.2013 12:12

Sr­deč­ně zve­me všech­ny zá­jem­ce o li­te­ra­tu­ru na dal­ší se­tká­ní v Měst­ské knihov­ně Kut­ná Ho­ra. Ten­to­krát nejde o Lis­to­vá­ní, ný­brž o be­se­du s jed­ním z nej­zná­měj­ších čes­kých spi­so­va­te­lů sou­čas­nos­ti – se spi­so­va­te­lem Mi­cha­lem Vieweghem.                                                                                                                                                                                                

Vložil(a) Radka Olivová dne 9.12.2013 9:39
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.12.2013 15:43

V sed­mé sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me zá­stup­ce cyk­a­sů. Me­zi nej­ob­lí­be­něj­ší, běž­ně v čes­kých kvě­ti­nář­stvích do­stup­né dru­hy, pat­ří cyk­as ja­pon­ský (Cyk­as re­vo­lu­ta) a keják otrub­na­tý (Za­mia fur­fu­ra­cea). Obě rost­li­ny jsou chrá­ně­né.                                                                                                                                                                                                                                            
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 2.12.2013 15:06