Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2014 16:54
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2014 16:43

Po­ko­jo­vá azalka
(Rho­do­den­dron sim­sii; z řec­ké­ho rho­don – rů­žo­vý a den­dron – strom)

Tak zva­ná in­dic­ká azalka, pěs­to­va­ná v na­šich do­mác­nos­tech, po­chá­zí z Čí­ny a pat­ří do če­le­di vře­sov­co­vi­té (Eri­ca­ce­ae).                                                                                                                                                                                                         
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.2.2014 8:18

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 proběhlo již tradičně na naší škole okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, a to celkem ve čtyřech kategoriích. Stejně jako v loňských ročnících i letos naši studenti dosáhli  výborných výsledků, zvláště v kategorii II. B a III. A.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.2.2014 15:13
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.2.2014 14:46
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.2.2014 20:06
Vložil(a) Radka Olivová dne 16.2.2014 22:25
Vložil(a) Radka Olivová dne 16.2.2014 14:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.2.2014 11:52
Dne 6. 2. 2014 pro­běh­lo škol­ní ko­lo bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii C a D. Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 48. roč­ní­ku pro tyto ka­te­go­rie je Světlo a barvy v přírodě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 10.2.2014 13:24
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.2.2014 19:11

Ko­ře­nokvět­ka (As­pi­dis­t­ra elati­or)
Ta­to po­ně­kud sta­romódní po­ko­jo­vá rost­li­na je zná­má též pod ozna­če­ním šev­cov­ská pal­ma, v něm­či­ně i řez­nic­ká pal­ma, an­g­lic­ky li­ti­no­vá rost­li­na, čes­ky též do­má­cí štěs­tí.                                                                                                                                                                                                                                         
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.2.2014 16:22
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.2.2014 13:07
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.2.2014 11:52
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.2.2014 8:49

Ve středu 29. ledna se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se jej celkem 36 studentů, kteří poměřovali své znalosti podle věku ve 4 kategoriích. Olympiáda se skládala ze třech částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a práce s turistickou mapou.