Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.3.2014 10:02

Dne 21. března 2014 se uskutečnil ve vyučovacích prostorách chemie našeho gymnázia 50. ročník chemické olympiády, kategorie D, který je určený pro žáky kvarty osmiletých gymnázií a devátých ročníků základních škol. S vynikajícím výsledkem se na prvních příčkách umístili studenti naší kvarty:

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.3.2014 10:13
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 25.3.2014 18:59
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.3.2014 11:56

20. března 2014 v 17.57 začalo astronomické jaro, avšak to není jediný důvod k oslavě! V ten samý den proběhlo regionální kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. A Výsledek? Ze čtyř hodnocených kategorií máme v kapse dvě zlaté! Z Nymburka si je odvezli jejich majitelé Eliška Holubová z V4A (kategorie A1) a Vlasta Ryšavý z V6A (kategorie B2).

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.3.2014 10:33
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 20.3.2014 21:05

Dne 20. března 2014 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2014 13:40
Dne 18. 3. 2014 se v Kladně konalo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Okres Kutná Hora reprezentovali v kategoriích II. B (nižší gymnázium) Jakub Rejfek z V4A, III. A (střední školy) Anna Křemenáková z V6A a III. B (střední školy – rodilí mluvčí a žáci, kteří pobývali v německy mluvících zemích delší dobu) Julia Maria Finková z V5A.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2014 9:55

Obecně prospěšná společnost Rytmus Kutná Hora zve zájemce na seminář Život mého dospělého dítěte: Osamostatňování lidí s mentálním postižením, který se uskuteční v sobotu 22. 3. 2014 od 8:00 do 13:00 hod. na Gymnáziu Jiřího Ortena.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 17.3.2014 11:07
Kor­nou­tov­ka ha­beš­ská (Za­n­te­de­schia ae­thi­o­pi­ca)
Tak zva­ná po­ko­jo­vá ka­la pat­ří do če­le­di áro­no­vi­té (Ara­ce­ae). Jed­ná se o mokřadní rost­li­nu s pů­vod­ním roz­ší­ře­ním v již­ní po­lo­vi­ně af­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu. La­tin­ské ro­do­vé jmé­no do­sta­la na po­čest ital­ské­ho fy­zi­ka jmé­nem Fran­ce­sco Za­n­te­de­schi (1797–1873).