Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 30.3.2016 9:46
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 29.3.2016 18:03
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.3.2016 16:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.3.2016 20:40
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.3.2016 10:27
V úterý 15. 3. 2016 se konalo v Kladně krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Již potřetí za sebou vyhrála svou kategorii Julia-Maria Finková a postupuje tak do národního kola.

Gratulujeme!

Předmětová komise NEJ

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.3.2016 14:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.3.2016 17:01

V okres­ním ko­le Che­mic­ké olym­pi­á­dy ka­te­go­rie D ob­sa­di­li žá­ci na­ší kvar­ty prv­ní dvě mís­ta. Zví­tě­zil Voj­těch Ryša­vý s 69 bo­dy, na dru­hém mís­tě se umís­til Vít Ze­le­ný, kte­rý zís­kal 62,5 bo­du. Na­ši kvar­tá­ni vy­hrá­li nad účast­ní­ky z ostat­ních škol s vel­kým ná­sko­kem, tře­tí v po­řa­dí ztrá­cel na ví­těz­né­ho Voj­tu 32 bo­dů, na dru­hé­ho Ví­ta 25,5 bo­du.

Vložil(a) Radka Olivová dne 9.3.2016 20:14
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.3.2016 12:04
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.3.2016 10:22