Vyhledávač

  
Loading

Články

Druhý GJOu Student Fest se blíží!

6 3

Vložil(a)
3.6.2014 4:15  RssIcon


"Ban­da stu­den­tů z Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na si Vás do­vo­lu­je po­zvat na UŽ DRU­HÝ (!!!) roč­ník stu­dent­ské­ho fes­ti­va­lu GJOu STU­DENT FEST, kte­rý se ko­ná 7. červ­na od 16:00 ho­din v ro­man­tic­ky po­lo­roz­pad­lém Pi­vo­va­ru Lo­rec v Kut­né Ho­ře.​"

Za organizátory Anežka Daňková

Více informacíTags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová