Kontakty na Gymnázium Jiřího Ortena

Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora, IČO 61 924 032 

Sekretariát:
 +420 327 586 111 Mobil: +420 724 854 599 

E-mail: info@gymkh.eu

K číslům místností: Počáteční číslo místnosti určuje podlaží, na kterém místnost leží.

Vedení

E-mail Zkr. Funkce Mobil Telefon Místnost
RNDr.Slavíček Vladislav Sl ředitel 775 325 967 327 586 140 251
RNDr.Mgr.Olivová Radka
Ol zástupce statutárního orgánu, PR, administrativa
606 219 869 327 586 122 249
Mgr.Novotný Petr zástupce ředitele, organizační záležitosti, rozvrh
723 446 300
327 586 148 252

Ostatní

E-mail Funkce Mobil Telefon Místnost
Černá Dana mzdová účetní 775 326 797
327 586 123
248
Radlová Jana  ekonomka  732 761 651  327 586 124  253 
Papoušková Gabriela  sekretářka  607 688 951  327 586 111  250 
Papoušek Kamil  školník  723 590 815  327 586 121  144 
Zuchová Soňa  vedoucí školní jídelny  607 249 352  327 586 132  138 
  kuchyně    327 586 141  164 
Magda Culková
školní knihovna
327 586 145
145
Ing.Oliva Zdeněk,CSc. správce sítě 602 339 063 327 586 127
146
PaedDr.Budajová Jana  výchovná poradkyně  702 008 721  327 586 130  310 
Mgr.Gembiczká Ilona  výchovná poradkyně  702 008 722  327 586 134  231 
Mgr.Vepřková Dana  Nadační fond GJO  723 531 639
327 586 134
231 
Mgr.Rudolf Zbyněk pronájem tělocvičen 607 925 823 327 586 128
126
Pokorná Jana
školní bufet
775 382 550
   

Učitelé

E-mail Zkr. Mobil Telefon Místnost
Mgr.Bartoň Jindřich Ba 702 008 732
327 586 128
126
Mgr.Bartoníček Roman Br 721 580 183
327 586 135
325
Mgr.Bauer Ivan Be 603 154 261 327 586 125
218
Mgr.Březinová Pavlína 702 008 720
327 586 136
201
PaedDr.Budajová Jana Bd 702 008 721
327 586 130
310
Mgr.Čepková Irena Če 702 008 735
327 586 126
259
Mgr.Černohorský Jiří  Čj  727 943 654  327 586 133 112 
Mgr.Doležalová Romana Dl 728 164 597
327 586 130
310
Mgr.Douša Ladislav 605 052 407
327 586 136
201
Mgr.Gembiczká Ilona Ge 702 008 722
327 586 134
231
Mgr.Heřmánek Viktor He 607 754 212
327 586 135
325
Mgr.Kopecký Jiří  Ko  720 950 172  327 586 129  106 
Mgr.Králová Štěpánka Kr 702 008 736
327 586 120
323
Mgr.Krumphanzlová Milena Km 702 008 738
327 586 136
201
Mgr.Licek Zdeněk Li
327 586 120
323
Mgr.Ing.Maňák Zdeněk,Ph.D. 777 976 763
327 586 134
231
Mgr.Mann Marek Ma 702 008 723
327 586 136
201
PhDr.,Mgr.Němeček Petr,Ph.D. Nm 723 299 603 327 586 128
126
Mgr.Peková Monika Pe 601 555 295
327 586 120
323
PaedDr.Posselt Jiří
Ps  776 332 403  327 586 130
310 
Mgr.Procházková Světlana  Pz    327 586 131  256 
PhDr.,Mgr.Provaz Lukáš Pr 721 382 082
327 586 134
231
Mgr.Rakušan Vít Rk
327 586 130
310
RNDr.Randíková Jana Ra 702 008 730
327 586 126
259
Mgr.Rosická Šárka Rs 727 800 282
327 586 136
201
Mgr.Rudolf Zbyněk Ru 607 925 823 327 586 128
126
Mgr. Suková Martina
Su  601 555 302  327 586 126  259 
Mgr.Svobodová Jana  Sv 702 008 737  327 586 131 256
Mgr.Štrůblová Jana Šá 702 008 733
327 586 131
256
Mgr.Tůmová Jolana 702 008 734
327 586 131
256
Mgr.Vaňková Marie Vn 601 555 301
327 586 129
106
Mgr.Vepřková Dana  Ve  723 531 639  327 586 134
231 
Mgr.Zatloukalová Daniela  Za  601 555 303  327 586 135  325 
Mgr.Zelená Markéta Ze 724 525 400
327 586 130
310