Pronájem místností

Aula: 300,- Kč/ hod

Celodenní pronájem auly (4 a více hodin): 4 000,- Kč

Hudební místnost: 300,- Kč/hod.

Učebna: 100,- Kč/hod.

Garsonky: 1 osoba: 300,- Kč/noc,  pronájem pro zaměstnance školy s trvalým pobytem v garsonce:  1000,- Kč/měsíc  

Pronájem prostor školy s větším počtem místností : 50,- Kč na osobu a den (pouze v době mimo vyučování)