Základní údaje

Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932,
284 80 Kutná Hora, IČO 61 924 032

Telefon: +420 327 586 111, +420 724 854 599
Fax: +420 327 514 578,
přímá telefonní čísla do kabinetů - viz kontakty

Číslo účtu školy: 9313830217/0100

Číslo účtu školní jídelny: 155923600/0300
Číslo účtu Nadačního fondu: 12134-161/0100

E-mail: info@gymkh.eu

Základní charakteristika školy

Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena

Ředitel školy: RNDr. Vladislav Slavíček
email: vladislav.slavicek@gymkh.eu
tel.: 775 325 967

Sídlo školy: Kutná Hora, Jaselská 932
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 61 924 032
Identifikátor zařízení: 600 007 219
Zřizovatel školy: Středočeský kraj ( od 1.10. 2001)
Právní forma: kraj 
IČO 70 891 095
Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zřizovací listina školy ze dne 6.12. 2001 pod č.j. OŠMS/5870/2001

Škola sdružuje tyto součásti:
1. Gymnázium , kapacita 600 žáků, IZO: 061 924 032
2. Školní jídelna, kapacita 400 jídel, IZO: 110 451 198

Studijní obory:

1. 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
(JKOV: 79-02-5/00) studium denní, délka studia: 4 roky
kapacita:
300 cílová: 300

2. 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné
(JKOV: 79-02-5/00) studium denní, délka studia: 8 roků
kapacita:
300 cílová: 300

Datum zařazení do sítě: 24.7. 1996, datum poslední aktualizace: 6.12. 2001

 

Mapa