Metodika seminární práce

1) V maturitním ročníku musí žák vypracovat seminární práci v některém ze zapsaných předmětů
2) Termíny:
15.09. - stanovení tématu vedoucím práce
22.12. - odevzdání práce v elektronické podobě vedoucímu práce
15.02. - odevzdání práce v tištěné podobě vedoucímu práce