Jak se stát žákem GJO

Jak se stát žákem školy ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme 2 třídy pro 60 absolventů 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro 30 absolventů 5. ročníku ZŠ.
Přihlášky je nutno odevzdat do 1. 3. 2017.

Termíny testování:
čtyřleté studium (79-41-K/41): 1. termín - 12. 4. 2017, 2. termín - 19. 4. 2017
osmileté studium (79-41-K/81): 1. termín - 18. 4. 2017, 2. termín - 20. 4. 2017

Podrobnosti o testování najdete na stránkách MŠMT a CERMAT - bližší podrobnosti pro uchazeče včetně nové vyhlášky o přijímacím řízení a aktuální verzi školského zákona.

Informace o podpůrných opatřeních  pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Kritéria přijetí: čtyřleté studium; příklad výpočtu

Kritéria přijetí: osmileté studium; příklad výpočtu

Jednotné zkušební schéma (časový rozvrh konání testů)

Přihláška ke studiu (od školního roku 2016/2017 jsou v platnosti nové tiskopisy, obsahují rodné číslo)

pro čtyřleté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

pro osmileté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

Zápisový lístek vydává ZŠ uchazeči o vzdělávání ve střední škole nejpozději do 15. března; vzor vyplněného zápisového lístku:

čtyřleté studium

osmileté studium

Informační leták