Zahrada

Školní zahrada se vybudováním altánu a zřízením dvou jezírek proměnila ve významnou relaxační zónu školy navštěvovanou zejména v teplém ročním období. Pozornost přitahují především vody jezírek, jež jsou oživeny japonskými kapry a vodními želvami, avšak potěšení poskytují i jejich břehy osázené okrasnou vegetací. V nedalekém altánu často probíhá i výuka. V jiné části školního pozemku najdeme ohniště, které je využíváno jak třídními kolektivy, tak pedagogickým sborem. Nicmé­ně se do­mní­vá­me, že tak roz­sáh­lá škol­ní za­hra­da ne­má slou­žit je­nom re­la­xa­ci, a pro­to jsme do ní vkom­po­no­va­li prv­ky, kte­ré mo­hou při­spět i po­zná­vá­ní pří­ro­dy: pta­čí bud­ky, hmy­zí úl­ky, úkry­ty pro drob­né sav­ce a pla­zy a rov­něž „čes­kou květ­ni­ci“.

Česká květnice

Při potulkách současnou českou krajinou totiž zjišťujeme, že v ní od nížin do podhůří ubývá typických pestrých květnatých luk, pro něž byla charakteristická vysoká biodiverzita. Dnešní žáci barvené louky z dob mládí našich babiček plné motýlů, sarančat a dalšího hmyzu už sotva znají. Z toho důvodu jsme se rozhodli, jsouce inspirováni firmou Planta naturalis se sídlem v Markvarticích, založit květnatou louku přímo na školní zahradě. Po několika letech práce (opakované osevy zvolené plochy, pravidelné senoseče a otavy) konečně zaznamenáváme první úspěchy: v naší květnici již pravidelně vykvétají dvě desítky lučních květin. Věříme, že jejich počet dále poroste. Na pravidelně kosených loukách bylo možno v minulosti najít mnohem více než sto druhů lučních rostlin.

Rostliny naší květnice

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z  Ž