Bemutatkozik a Jiri Orten Gimnázium

Iskola
Gymnázium Jiřího Ortena
Cím: Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora

Iskolaigazgató:
RNDr. Vladislav Slavíček, e-mail: slavicek@gymkh.eu

Igazgatóhelyettes:
PaedDr. Jiří Posselt, e-mail: posselt@gymkh.eu

Kapcsolatok:
telefon: +420 327 586 111
fax: +420 327 514 578
e-mail: info@gymkh.eu
web: www.gymkh.cz

Alapító:
Středočeský kraj, Zborovská 11,
150 21 Praha 5 – Smíchov
telefonos kapcsolatok: 257 280 111,fax: 257 280 203
e-mail: odborskolstvi@kr-s.cz
 

Az iskola elhelyezkedése

 

A Jiri Orten Gimnázium Kutná Hora város délnyugati szélén, egy nyugodt villanegyedben áll, nem messze a Szent Borbála katedrálistól. Innen egy kilométerre található a belváros, a Palacky tér.

Az iskola története
Jóllehet a Kutná Hora-i Jiri Orten Gimnázium Csehország egyik legmodernebb iskolaépületével rendelkezik, korántsem egy hagyományok nélküli iskoláról van szó.
Egy a mai gimnáziumhoz hasonlítható iskola már a kora középkorban is működött Kutná Horában, később a jezsuiták is alapítottak itt egy gimnáziumot.
Az iskolánk fennállását azonban mégis csak 1857-től számítjuk, amikor megalakult egy főreáliskola Kutná Horában, a Komensky téren újonnan készült épületben.
A mai napig a Komensky téren álló épületnek a kapacitása nem volt elegendő a folyamatosan fejlődő iskola (1878 óta reálgimnázium) számára, ezért épült 1898-1900 között a Borbála templommal szemben egy reprezentatív új épület.
Ezt az épületet a 20. század világháborúi miatt kétszer is el kellett hagyni.
Mivel gimnáziumunknak ezt az épületet a század második felében egy általános iskolával kellett megosztania, a férőhelyek alacsony száma mindkét intézményvezetőnek nagy gondot okozott.
Ez a probléma csak a rendszerváltás (az 1989-es „bársonyos forradalom”) után oldódott meg. 1997. szeptember 1-jén avatták fel a mostani iskolaépületet, először a déli szárnyat, majd 1999. szept. 1-jén a teljes komplexumot a tornatermekkel és a menzával együtt.
Azóta viseli iskolánk a zsidó származású cseh költő, Jirí Orten nevét, aki 1919. aug. 30-án Kutná Horában született, iskolánkban tanult és 1941. szept. 1-jén Prágában halt meg.

Az új épület összköltsége berendezésével együtt 143.824.026 cseh koronát, azaz mintegy 4.794.134 eurót tett ki.Oktatóhelyiségek

 

 

 

Az iskolaépületben 29 tanterem található, 18 közülük 34 fős osztályterem, 11 pedig a bontott csoportos órákhoz, főleg az idegen nyelvek tanítására alkalmas kisebb terem.
14 tanteremben PC- és videoprojektor is található, háromban interaktív tábla működik.
Természetesen minden terem rendelkezik internet csatlakozással.

 

A szabadon használható multimédiás teremben 28 számítógép áll korlátlanul a diákok rendelkezésre, itt szabadidejükben készülhetnek a tanórákra, internetezhetnek, intézhetik
privát levelezésüket. Ez a helyiség naponta 17 óráig, péntekenként 15 óráig van nyitva. A szaktantermek további oktatástechnikai eszközökkel vannak ellátva, háromdimenziós tárgyak vetítésére 3 visualizer szolgál.

 

A fizika, biológia, kémia szaktantermekben laboratóriumi munka folyik. A szponzori segítségnek köszönhetően annyi tanulói laborkészlet beszerzése valósult meg, amennyi lehetővé teszi az egyéni munkát.

 

 Három számítógépes terem áll az oktatás rendelkezésére. Két 17-17 fős gépteremben folyik az informatikaoktatás túlnyomó része, a harmadik, 2008 szept. 2-án átadott 35 számítógépes teremben a többi tárgy oktatása is lehetséges bontatlan csoportokban. Mindegyik gép csatlakozik a helyi hálózathoz, ami az ország CESNET akadémiai hálózatához kapcsolódik, 21 MBIT sebességgel. Az iskola minden helyiségében csatlakozhatnak a diákok a helyi WiFi hálózatra.A tanárok nagy figyelmet fordítanak a hozzájuk tartozó helyiségek belső kialakítására, amelyek az utóbbi években igazán egyediek lettek. Termeink lassanként olyanokká váltak, ahol nemcsak jól érezzük magunkat, hanem ahol az átlagosság és uniformitás helyébe a kreativitást ösztönző sokszínűség és egyediség lépett.

Iskolaszerkezet

A Jirí Orten Gimnázium általános képzést nyújtó, érettségivel befejeződő iskola.

Ahogy az alábbiakból is látszik, az iskola egy 600 fős gimnáziumból és egy 570 fős menzából áll.

 

Négyosztályos gimnázium

 

 

Max. lehetséges diáklétszám: 390
Aktuális létszám: 335
Osztályok száma: 11
Átlagos osztálylétszám: 30,45

 

Nyolcosztályos gimnázium

Max. lehetséges diáklétszám: 260
Aktuális létszám: 234
Osztályok száma: 8
Átlagos osztálylétszám: 29,25

Összesen

Max. lehetséges diáklétszám: 600
Aktuális létszám: 569
Osztályok száma: 19
Átlagos osztálylétszám: 29,95

Menza

Max. létszám: 570

Aktuális létszám: 570

 

A tantestületről

 

 

A legutóbbi években a gimnáziumunk tantestülete 40 főből áll.
Az átlagéletkor 40 év körül van, az átlagos szakmai tapasztalat hossza 16 év, a nemek aránya hagyományosan kedvező, férfiak képezik a testület több mint egyharmadát.

Az iskolában két tanácsadó kolléganő dolgozik.

Az iskolában a kollégák az alábbi szakköröket, csoportokat vezetik:
iskolakórus, Musado önvédelmi kurzus, labdajátékok, állami nyelvvizsgaelőkészítő-tanfolyamok, „zöld ujjak” csoport a télikertben, akvarisztika, alternatívéletmód-csoport.

Diákparlament

 

 

A diákparlament iskolánkban a 2006/2007-es tanévben alakult, egyrészt a diákság tájékoztatására az intézményben történtekről, másrészt az iskolavezetés és a diákság közötti nyílt és őszinte kommunikáció megvalósításának céljából.


Együttműködés helyi és külföldi szervezetekkel:

 

 

Iskolánk számos intézménnyel és szervezettel működik együtt, néhány a legfontosabbak közül:

1.    a Jirí Orten Gimnázium iskolaszéke
2.    a Jirí Orten Gimnázium alapítványa – segíti a kiemelkedően teljesítő diákokat, támogatásokat gyűjt iskolaberendezések, felszerelések fejlesztésére, és egyéni tanulmányi, iskolán kívüli tevékenységekhez nyújt segítséget
3.    a jihlavai, kralupy, pribrami gimnáziumokkal való együttműködés a projektoktatás területén
4.    a libereci Természetbarátok Egyesületével való együttműködés a projektoktatás területén
5.    regionális Caritas egyesület, amelyen keresztül a diákok és a tanárok bevonhatók a szociális munkába
6.    a helyi Keresztény Közösség SAM klubjával történő együttműködés a projektoktatás területén
7.    Városháza Kutná Hora
8.    „Sajátlábon-Ezerlábú”-mozgalom; a diákok bevonása az anyagi eszközök gyűjtésébe
9.    Értelem és Szív Alapítvány; diákok bevonása az alapítvány anyagi eszközeinek gyűjtésébe.

 

Együttműködés külföldi partneriskolákkal:

Nagy-Britannia

http://www.christs-hospital.lincs.sch.uk/ 

USA  

http://highschool.glenrocknj.org/index.cfm?sid=20&nav_id=3507

Németország

 

http://www.johanneum-hoy.de

http://www.anne-frank-ge.de

http://www.jahngymnasium-rathenow.de

 

Franciaország

1. Lycée Saint Félix

Beaucaire, Montaigu Licee de Vinci, Rue du Fromenteau, B.P. 369, 85603 Montaigu, Cedex 

2. Každý druhý rok se prima účastní projektu Euroécole s některou ze škol v Nantes

3. Jednáme o navázání kontaktu se školou v Remeši

Dánia

http://www.haslev-gym.dk/

Olaszország

www.liceoscientificogalilei.catania.it

http://www.lombardoradicect.it/

Szlovénia

www.sc-rm.net

Magyarország

www.eszeg.sulinet.hu

Sportlétesítmények

 

 

 

A gimnázium két tornacsarnokkal, kondícionáló teremmel, mászófallal (aula) és szabadtéri kosár- és röplabdapályával rendelkezik.

Oktató- és pihenőterek

 

 

Az iskolakert nyugati lejtőjén egy miniarborétumot és tanösvényt alakítunk ki, amely bemutatja az európai fafajokat, azok évszakos változékonyságát (kéreg, rügy, levél, virág, termés).
A miniarborétumban helyet kapnak kisebb emlősök, madarak, kétéltűek, hüllők, rovarok rejtekhelyei. A jelenleg hagyományos nyírott gyep egy részét cseh virágos rétté szeretnénk alakítani.

 

Iskolánk másik, főleg a melegebb évszakokban kedvelt pihenőövezete az udvaron található két dísztó, amelyekben japán pontyok és teknősök élnek. Az itt álló kerti pergolában ekkor gyakran órák is zajlanak. Az udvar egy másik részében tűzrakóhely található, ami diák- és tanári közösségek számára is igénybe vehető.

 

Iskolánknak jelentős pihenő- és oktatóhelye a télikert szépségeiből kialakított „Sherwood”, itt áll az akváriumunk is.

 

Kutná Hora városáról, történelmi jelentőségéről, nevezetességeiről, az ezüstbányászatról és a pénzverésről szóló falfelületünk diákjaink és látogatóink számára is érdekes.

 

Biztosan meglep minden látogatót a biológialaborban kialakított mini állatkert.
A hüllőkön kívül békák, egzotikus rovarok és néha-néha kisebb emlősök is láthatók itt.

Közösségi helyek

 

Az iskola legnagyobb tere az aula. Az évnyitó és évzáró ünnepélyeken kívül kulturális rendezvények is zajlanak itt, amelyeken a teljes diákság részt vesz. Itt áll a mászófalunk és
a pingpongasztal, azaz a kultúra mellett helyet kap a sport is.

 

A következő helyiség, ahol rendezvények zajlanak, a második emeleti zeneterem.

 

Télikert

 

 

2002 szeptembere óta működik a télikertünk. Trópusi és szubtrópusi haszonnövényekre koncentrálunk elsősorban, mint például az olíva, az ananász, a gyapot, a rizs, a taro, a cukornád, a dohány, a bors, a papirusznád, a gránátalma, a tea, a gyömbér stb. valamint ismert dísznövények, mint például a baugainvillea, a kamélia,  jacaranda, a sapan, orchideafajok és sok más növény.
De számos különlegesség is található itt, például a Casuarina, a Grevillea, az óriás mamutfa és sok rovaremésztő növény. Megpróbálunk télen állandó 12° hőmérsékletet biztosítani, ez lehetővé teszi olyan növények tartását, melyek a központi fűtés bevezetésével teljesen eltűntek otthonainkból, holott korábban nagyanyáink kedvencei voltak, úgy mint az Oleander, a szobafenyő, a pelargonium, az azalea, a harangvirág, az ibolya, a kankalin, a mirtusz, a rozmaring.

 

 

Iskolakönyvtár, tanulószoba

 

Iskolánkban van egy tágas könyvtár, valamint egy földszinti tanulószoba is, amely a hét öt napján várja a diákokat.


Titkárság és iskolarádió

 

 

Az iskolatitkárságon a diákok minden szükséges információhoz hozzájuthatnak.

 

Iskolánkban van minden tanteremben hallható iskolarádió is, mely naponta a tanítás előtt és a nagyszünetben kívánságszámokat sugároz.

Iskolai menza és büfé

 

A menzánkon naponta 570 főt látnak el. Az ebéd levesből, főfogásból és legtöbbször desszertből áll. Hetente háromszor (kedd, szerda, csütörtök) két fogásból lehet választani, melyből az egyik vegetáriánusoknak is megfelel. Az ebéd 22-24 koronába kerül életkortól függően, és naponta 11 és 14 óra között fogyasztható.

Napközben az iskolabüfé is várja a vendégeket, hideg-meleg italokat, édességeket, szendvicseket hot-dogot és írószereket is árusítanak.

Szálláshelyek


 

 

 

Iskolánkban három különálló egyszobás lakás áll a vendégek és kivételes esetben a tanárok rendelkezésére. A közös konyha tűzhellyel és teljes felszereléssel rendelkezik.