Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 8:43 RssIcon
Blog vyučující IVT, MAT
Vložil(a) Jitka Křičková dne 14.4.2013 12:39

V rámci partnerství měst Kutná Hora a Kolín se na tento pátek připravuje v chrámu svaté Barbory Slavnostní koncert Městské hudby F. Kmocha Kolín s kutnohorskými sólisty a USPS Tyl Kutná Hora. Mezi sólisty zaujmou významné místo i nedávný absolvent našeho gymnázia varhaník Viktor Darebný a pedagog Zdeněk Licek.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 20.11.2012 9:13

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají v pondělí 26.11.2012 od 17:00 hod. 
Po informaci třídních učitelů následují individuální konzultace s vyučujícími.

Rozpis učeben 
Vložil(a) Jitka Křičková dne 14.11.2012 19:15
Vložil(a) Jitka Křičková dne 28.9.2012 6:28


Již 18. ročník soutěže ,,Národ se ubránil“  proběhl 27. září v budově Gymnázia Jiřího Ortena. 

 

 

 

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 21.9.2012 9:38

Informace k lyžařským kurzům  najdete zdeVložil(a) Jitka Křičková dne 13.9.2012 11:07
Vložil(a) Jitka Křičková dne 11.9.2012 16:36
Vložil(a) Jitka Křičková dne 4.9.2012 15:04

Stejně jako minulý rok, i letos pokračuje činnost dramaťáku GJO. Plány máme veliké, angažmá již nasmlouvané, scénáře připravené,... Pokud by se někdo  rád přidal, nové členy přivítáme. Scházet se budeme každý druhý čtvrtek v 16.00 v hudebně. Začínáme 13. 09. 12.   Dramaťák

Vložil(a) Jitka Křičková dne 28.8.2012 16:59
Vložil(a) Jitka Křičková dne 22.6.2012 15:59

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá vzdělávací akce určené pro nadané středoškolské studenty se zájmem o humanitní vědy: Letní kurz „Léto s FF UK“ a odborné stáže „24 hodin s FF UK“.


Vložil(a) Jitka Křičková dne 11.6.2012 7:44

V pátek 8. června v pozdních odpoledních hodinách prožili své slavnostní okamžiky čerství absolventi našeho gymnázia.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 1.6.2012 10:12

Dovolujeme si Vás pozvat do Vlašského dvora, kde budou v pátek 8. června 2012 našim maturantům slavnostně předána maturitní vysvědčení v těchto časech:

V8A: 16,30hod - 17,00hod

C4B: 17,15hod - 17,45hod

C4A: 18,00hod - 18,30hod

C4C: 18,45hod - 19,15hod

Vložil(a) Jitka Křičková dne 17.5.2012 7:30

Ve středu 16. 5. 2012 absolvovala skupinka učitelů GJO vedená panem ředitelem RNDr. Vladislavem Slavíčkem závěrečnou konferenci projektu "Učitel ONLINE".

Vložil(a) Jitka Křičková dne 8.1.2012 16:52
Vložil(a) Jitka Křičková dne 21.12.2011 10:14

Jako každý rok  potěšili  i letos studenti našeho gymnázia své rodiče, učitele i hosty vánočním koncertem.

Pěvecký sbor Gaudeamus připravil pestrou směs vánočních písní a skladeb z oblasti vážné hudby.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 21.12.2011 7:48

 

 

 

 

Využijte příležitost a darujte svým blízkým vstupenky na ples třídy C4B, který se koná 6.1.2012, předprodej probíhá vždy o velké přestávce v kanceláři paní Černé.

 

 

 

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 12.12.2011 14:04

 

 

 

 

Vstupenky jsou již v předprodeji vždy o velké přestávce v kanceláři paní Černé.

 

 

 

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 7.12.2011 9:23
Vstupenky budou v předprodeji pro veřejnost od pondělí 12.12. vždy o velké přestávce v kanceláři paní Černé.

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 10.11.2011 11:03

Třída C4B si dovoluje Vás požádat o hlas v soutěži Fajn rádia  http://www.fajnradio.cz/fajn-radio/soutez/fajn-maturak/, který jí můžete poslat pomocí stisku "líbí se mi"  na odkazu     http://www.facebook.com/www.tn.cz?ref=tn_tinyman#!/pages/Fajn-matur%C3%A1k-Gymn%C3%A1zium-Ji%C5%99%C3%ADho-Ortena/180254442062010

Děkujeme

Vložil(a) Jitka Křičková dne 4.10.2011 3:16

A.S. PUŠKIN - EVŽEN ONĚGIN

 
Román ve verších „Evžen Oněgin“ patří mezi základní kameny literatury, je to milostný příběh, román o pomíjivosti, o životě a smrti.

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 2.7.2011 13:36

Třída C3B se vydala na výlet k Máchovu jezeru, kde strávila několik příjemných dnů na konci školního roku.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 14.6.2011 13:16
 
OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE

1) Úvod a cíl práce

vyjadřuje význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce.

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 2.6.2011 19:21

 Zpracovat libovolné téma na úrovni studenta gymnázia.

 
Odevzdání závěrečné práce v daném termínu je nutnou podmínkou klasifikace. V případě pozdního odevzdání práce bude snížena výsledná známka.
 
Důležité termíny:
Datum zadání: během září 2012
Datum nahlášení témat: do 10. ledna 2013 (e-mailem na adresu vyučujícího, Předmět zprávy: Závěrečná práce, Příjmení, třída, např.: Závěrečná práce, Novák, C2C)
Datum odevzdání: do 2. dubna 2013
 
Rozsah:
MS Word
minimálně 15 stránek textu (12b, Times New Roman)
Práce bude obsahovat: styly, očíslované stránky, obrázky, obsah nebo rejstřík, tabulka (lze použít i tabulku z MS Excelu), hypertextové odkazy (min 5), atd.
Text bude naformátován (formát textu, odstavce,…) a napsán podle zásad psaní v MS Wordu.
 
MS Power Point
minimálně 30 snímků
Práce bude obsahovat: tabulka nebo graf, obrázky, seznam s odrážkami, přechody snímků, animace jednotlivých objektů, tlačítka akcí, atd.
Prezentace bude bohatá, pozor na velké množství efektů a přehlednost. Součástí hodnocení bude kontrola vhodného načasování prezentace. (Při závěrečné prezentaci je možné časování odstranit.)
WWW, MS Excel, MS Access, grafika (zpracování videa, fotografií) a další. Forma a rozsah práce podle domluvy s vyučujícím.
 
Práce bude odevzdaná vypálená na CD  vyučujícímu (je též možné práci uložit na svůj disk H: a vyučujícímu zaslat E-mail s informací kde je práce uložena). 
 
Názvy souborů se závěrečnou prací: 
název samotné práce: prijmeni.pripona (vše malými písmeny, bez diakritiky, např.: novak.doc, sovova.ppt, v případě, že práce obsahuje více souborů, použijte za příjmení číslo – bez mezery, např.: sovova1.ppt, sovova2.ppt)
název souboru s dokumentací: prijmeni_dok.doc (vše malými písmeny, bez diakritiky, např.: novak_dok.doc)
 
 
Součástí každé práce bude dokumentace napsaná v MS Wordu (aspoň 1 stránka textu) odevzdaná spolu s prací v souboru. Dokumentace bude také vytištěna na tiskárně.
Obsah dokumentace:
hlavička: název práce, jméno studenta, třída
seznam použité literatury a www stránek
zdůvodnění, proč student zvolil příslušné téma
obtíže při řešení, atd.
podpis studenta, datum
Pozn.: vše, kromě podpisu studenta, bude napsáno na počítači
 
Po odevzdání budou studenti své závěrečné práce prezentovat před třídou pomocí zpětného projektoru.
 
Součástí celkového hodnocení bude hodnocení samotné práce, hodnocení prezentace práce, odevzdání práce v daném termínu a nahlášení tématu práce v daném termínu.
Vložil(a) Jitka Křičková dne 25.4.2011 14:39

 
 
Datum odevzdání
Datum přednesu
Jméno
1
Operační systém, typy, procesor, typy procesorů, historie
13.11.
27.11
Přívora
2
Paměťová media ( HD, CD, FD, DVD,..), základní deska, zdroj, typy, monitory, typy
13.11.
27.11.

Sadílková

Zatočilová

3

Tiskárny a příslušenství, principy práce, grafické karty, zvukové karty, TV karty

Scanery, digitální fotoaparáty, parametry, karty, příslušenství

20.11.
4.12.
 Matějka

 Zinek

4
Internet - přenosové protokoly, domény, adresace,
internetové prohlížeče, typy
Připojení k internetu, možnosti, principy, elektronická pošta, principy, webhosting, podmínky, správa e-mailů
20.11.
4.12.
 Suk P

Veverka

5
Počítačové viry a antivirová ochrana, komprimace dat, vypalování dat, software, principy
27.11.
11.12..
 Mastná

Štěpánková

6
Počítačové sítě – LAN, WAN, jejich parametry, komponenty a prostředky, klient, server, pracovní stanice, terminál, uživatelské účty a profily, přístupová práva
27.11.
11.12.
 Suk O

Musil

7
Grafické formáty,konverze mezi formáty (změna počtu barev, rozlišení, ztrátovost grafické informace)
Rastrová a vektorová grafika, barevné modely, ukládání grafických dat
Filmy na PC – formáty divx, xvid a avi , mpeg..., hudba na PC- formáty, převody formátů
4.12
18.12.
Vondráčková

Novotná

 
 
Každý referát bude zpracován v písemné podobě SROZUMITELNOU FORMOU. Nebude to tedy text stažený z internetu, kterému nebude nikdo rozumět, ani jeho tvůrce. Zvlášť je třeba věnovat pozornost aktuálnosti zdroje informací.
Ke každému referátu bude zpracována jednoduchá prezentace v Power Pointu, která bude podkladem pro zápis.
Doporučuji čerpat z literatury, aktuálních webových stránek, učebnic...
Závěr každé práce bude tvořit soupis použité literatury, případně webových stránek.
Je-li obsahem popis nějakého hardware, případně software, bude přílohou aktuální ceník alespoň 3 PC obchodů v dosahu KH.
 
V daném termínu bude práce zaslána na jitka.krickova@gymkh.eu a to její písemná podoba, prezentace přinese tvůrce osobně v tento termín na flash disku.
Vložil(a) Jitka Křičková dne 25.4.2011 8:26

 
 
Datum odevzdání
Datum přednesu
Jméno
1
Operační systém, typy, procesor, typy procesorů, historie
13.11.
27.11.

 Neckář

 Lindner

2
Paměťová media ( HD, CD, FD, DVD,..), základní deska, zdroj, typy, monitory, typy
13.11.
27.11.

 Pour

 Pek

3
Tiskárny a příslušenství, principy práce, grafické karty, zvukové karty, TV karty
20.11.
4.12.

Jiráková

Vališ

4
Scanery, digitální fotoaparáty, parametry, karty, příslušenství
20.11.
4.12.

Dvořák

Bohatová

 

5
Internet - přenosové protokoly, domény, adresace,
internetové prohlížeče, typy
27.11.
11.12.

Kličková 

Zheleznyak
 6 Připojení k internetu, možnosti, principy, elektronická pošta, principy, webhosting, podmínky, správa e-mailů 
 27.11.  11.12. 

Kotrba

Novák

7
Počítačové viry a antivirová ochrana, komprimace dat, vypalování dat, software, principy
4.12.
18.12.

Jasenovský

Zámečník

8
Počítačové sítě – LAN, WAN, jejich parametry, komponenty a prostředky, klient, server, pracovní stanice, terminál, uživatelské účty a profily, přístupová práva
4.12. 
18.12.

Krejčová

Berczik

9
Grafické formáty,konverze mezi formáty (změna počtu barev, rozlišení, ztrátovost grafické informace)
11.12.
8.1.

 Dudla

 10 Rastrová a vektorová grafika, barevné modely, ukládání grafických dat  11.12. 
 8.1.

Vaňková

Strejčková

 11  Filmy na PC – formáty divx, xvid a avi , mpeg..., hudba na PC- formáty, převody formátů 
 18.12.  15.1.

Chvalová

Kulhánková

 
 
Každý referát bude zpracován v písemné podobě SROZUMITELNOU FORMOU. Nebude to tedy text stažený z internetu, kterému nebude nikdo rozumět, ani jeho tvůrce. Zvlášť je třeba věnovat pozornost aktuálnosti zdroje informací.
Ke každému referátu bude zpracována jednoduchá prezentace v Power Pointu, která bude podkladem pro zápis.
Doporučuji čerpat z literatury, aktuálních webových stránek, učebnic...
Závěr každé práce bude tvořit soupis použité literatury, případně webových stránek.
Je-li obsahem popis nějakého hardware, případně software, bude přílohou aktuální ceník alespoň 3 PC obchodů v dosahu KH.
 
V daném termínu bude práce zaslána na jitka.krickova@gymkh.eu  a to její písemná podoba, prezentace přinese tvůrce osobně v tento termín na flash disku.
Vložil(a) Jitka Křičková dne 25.4.2011 7:43

 
 
Datum odevzdání
Datum přednesu
Jméno
1
Operační systém, typy, procesor, typy procesorů, historie
14.11.
28.11.
 Hoskovec, Karkoš
2
Paměťová media ( HD, CD, FD, DVD,..), základní deska, zdroj, typy, monitory, typy
14.11.
28.11.
 Hrčkulák, Zelený
3
Tiskárny a příslušenství, principy práce, grafické karty, zvukové karty, TV karty
21.11.
5.12.
 Jiříková, Benešová
4
Scanery, digitální fotoaparáty, parametry, karty, příslušenství
21.11.
5.12.
 Vrzáčková, Daňková
5
Internet - přenosové protokoly, domény, adresace,
internetové prohlížeče, typy
28.11.
12.12.
 Táborský, Závorka
 6 Připojení k internetu, možnosti, principy, elektronická pošta, principy, webhosting, podmínky, správa e-mailů 
 28.11.  12.12. 
 Listík, Pešl
7
Počítačové viry a antivirová ochrana, komprimace dat, vypalování dat, software, principy
5.12.
19.12.
 Douděrová, Kovaříková
8
Počítačové sítě – LAN, WAN, jejich parametry, komponenty a prostředky, klient, server, pracovní stanice, terminál, uživatelské účty a profily, přístupová práva
5.12. 
19.12.
 Dlouhý, Kepka
 9

Grafické formáty,konverze mezi formáty (změna počtu barev, rozlišení, ztrátovost grafické informace) 

Rastrová a vektorová grafika, barevné modely, ukládání grafických dat

 12.12. 
 9.1.  Kačerovský, Semanský
 10  Filmy na PC – formáty divx, xvid a avi , mpeg..., hudba na PC- formáty, převody formátů 
 12.12.  9.1.

 Vavřinová, Hloušková

Štecherová

 
 
Každý referát bude zpracován v písemné podobě SROZUMITELNOU FORMOU. Nebude to tedy text stažený z internetu, kterému nebude nikdo rozumět, ani jeho tvůrce. Zvlášť je třeba věnovat pozornost aktuálnosti zdroje informací.
Ke každému referátu bude zpracována jednoduchá prezentace v Power Pointu, která bude podkladem pro zápis.
Doporučuji čerpat z literatury, aktuálních webových stránek, učebnic...
Závěr každé práce bude tvořit soupis použité literatury, případně webových stránek.
Je-li obsahem popis nějakého hardware, případně software, bude přílohou aktuální ceník alespoň 3 PC obchodů v dosahu KH.
 
V daném termínu bude práce zaslána na jitka.krickova@gymkh.eu  a to její písemná podoba, prezentace přinese tvůrce osobně v tento termín na flash disku.
Vložil(a) Jitka Křičková dne 7.3.2011 9:33

 Aneta Morysková získala výkonem 382 cm ve skoku o tyči  titul juniorské mistryně  republiky pro rok 2011. Srdečně blahopřejeme!

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 14.2.2011 17:36

 

monotematický den v tercii

Vložil(a) Jitka Křičková dne 1.2.2011 11:43
NOVÉ PRO ROK 2012/2013

1)Paměti. Jednotky informace. Procesory.

2)Trvalé uchovávání dat.
3)Vstupní a výstupní zařízení.
4)Význam a využití barev ve výpočetní technice.
5)Číselné soustavy.
6)Operační systémy. MS Windows.
7)Struktura uspořádání dat na médiích (složky, soubory). Souborové manažery.
8)Vývoj a historie výpočetní techniky, alternativní operační systémy
9)Textové editory – typografie, formátování textu, styly.
10)Textové editory – zásady práce s obrázky.
11)Textové editory – struktura dokumentu, rejstřík, obsah, seznamy.
12)Tabulkové procesory – formátování tabulek a grafů, absolutní a relativní adresování.
13)Tabulkové procesory – základní funkce, vlastní formát čísla.
14)Tabulkové procesory – řazení a ověřování dat, souhrny, kontingenční tabulky.
15)Tabulkové procesory – použití ke zpracování databází, filtry dat, vyhledávání.
16)Prezntační programy a zásady práce s nimi.
17)Prezentační programy – animace, přechody snímků, časování, grafické prvky
18)Grafika – práce s obrázky – rozdělení počítačové grafiky, základní formáty, rastrová grafika, vektorová grafika, rozlišení, základní úpravy.
19)Grafika – práce s obrázky – barvy, histogram.
20)Grafika – práce s obrázky – efekty, úpravy, digitální fotoaparát.
21)Internet – základní pojmy, připojení, služby, prohlížeče. Alternativní software. Viry a ostatní škodící SW a ochrana před nimi. Technologie pro tvorbu webových stránek.
22)Tvorba statických webových stránek – XHTML.
23)Kaskádové styly – syntax, selektory, základní vlastnosti.
24)Kaskádové styly v tvorbě layoutu webové stránky – plovoucí prvky, absolutní a relativní pozicování.
25)Webové stránky a grafika, publikace obrázků – tvorba webových obrázkových galerií, obrázky na webových stránkách, tvorba kalendářů, promítání a tisk obrázků.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 31.1.2011 9:57

Každé pondělí od 16:00 do 17:00 a NOVĚ od 9.2.2011 každou středu též od 16:00 od 17:00. Zveme všechny, kdo potřebují k životu trochu adrenalinu :o)

Němeček J., Kačer L