Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 8:59 RssIcon
Maňák- blog TV a ZSV
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 7.9.2011 7:02

               musado       

Všechny příznivce  z řad studentů a zaměstnanců GJO zvu dne 13.9.2011 v 16:00 hod do malé tělocvičny na úvodní hodinu sebeobrany. Sebeobrana se bude vyučovat podle zásad tradičního bojového umění MUSADO.

Těším se na hojnou účast.

Zdeněk Maňák

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 29.6.2011 6:53
V posledním týdnu školního roku se sešli odvážlivci, kteří se chtěli seznámit se způsoby obrany proti napadení. clip_image001Proč odvážlivci? Protože většina z nich netušila, co je čeká. Nekonečné procvičování sebeobranných technik, neustálá nutnost pozornosti, nekonečněkrát spadnout na zem a okamžitě se zvednout. Trochu fyzického oddechu, ale za to většího psychického náporu při nacvičování modelových situací napadení. Mohu říci, že ti, co vydrželi až do konce, poznali, že bránit se agresorovi není nic snadného a neustálé opakování obranných technik...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 23.6.2011 12:42
firma4 V rámci výuky ZSV v tématu Člověk a svět práce u druhých ročníků byl vyhlášen dobrovolný projekt, ve kterém vytvořené týmy studentů měly  buď založit soukromou firmu, zpracovat vizi firmy s podnikatelským záměrem a tento předložit potenciálnímu investorovi formou prezentací s produktem nebo službou, která již na trzích existuje a představuje konkurenční výhodu před ostatními firmami  - Strategie rudého oceánu, a nebo založit soukromou firmu, zpracovat její vizi s  podnikatelským záměrem a formou prezentací tento předložit potenciálnímu investorovi s produktem nebo službou, na trzích ještě neexistujících, tzv. Strategii modrého oceánu.V modrých oceánech nehrají konkurenti...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 22.6.2011 10:06
 

ochrana Upozornění: na fotografiích jsou zobrazena pouze předstíraná zranění, slabší povahy ať raději neotvírají článek :)

 

"Jak to všechno proběhlo?"  Jako v loňském roce - " V pohodě", i když v počasové nepohodě - a za to děkuji týmu učitelů. Třídě V6A a  členům zdravotnického kroužku děkuji za skvělé simulace i odolnost vůči nepřízni počasí. Studentům děkuji za vstřícný přístup ke dni, paním uklízečkám děkuji za trpělivost při úklidu následného nepořádku, autům za odolnost jejich karoserií.  Červenému kříži děkuji za zapůjčení Andul a Andulám za studentůodolnost. Hance Vobořilové za odbornou pomoc a panu Miloši Panuškovi za obětování části svého důchodového užívání si.

20. a 21.6. se gymnázium a jeho okolí změnilo v jedno velké jeviště, na kterém se simulovaly různá zranění a mimořádné události. Studenti se změnili v obětavé zachránce a více či méně úspěšně zachraňovali. Dle našeho pohledu jsme tyto dni strávili smysluplně a celý program významně zapadl do celkové koncepce vzdělávání na naší škole.

...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 22.6.2011 6:13
clip_image002Není zvykem, aby studenti kvarty na naší škole absolvovali adaptační kurz. Prostředí školy za ty čtyři roky, co se v ní pohybují, už velmi dobře znají, o sobě navzájem už také ledasco ví, a oproti budoucím prvním ročníkům mají tu výhodu, že znají i valnou část učitelského sboru. Posledně jmenovanou výhodu v příštím školním roce ale přechodem na vyšší gymnázium  částečně ztratí, neboť se jim podle zvyku většina kantorů mění.

Po čtyřech letech nastane i výměna na pozici třídního učitele. Aby střídání kapitána nebyl pro posádku moc velký šok, rozhodli jsme se uskutečnit seznamovací večírek naopak - seznámit se s novým třídním...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 15.6.2011 6:35

Vážení spolužáci, přijďte si s námi promluvit o jaderné energii. Proneste svoje hledisko na toto, v poslední době, časté téma médií. Podělte se s námi o Vaše názory a my se podělíme o naše. Navštivte nás ve čtvrtek 16. 6. 2011 ve vestibulu školy v době od 7.55 do 10 hodin.

Dominik Mazura, Jan Hájek, Viktor Darebný – účastníci projektu EP for youth

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 14.6.2011 11:14
Tak toto je nejlepší tým projektu Improvizovaná ligapoupata. Tým Poupat z C1A ve  složení Libuše Holoubková, Adéla Vlčková, Michaela Šancová, Martina Cahová, Barbora Semotánová, Josef Melich, Dominik Dráb, Vašek Rejna, Dominika Vašíčková, Miloslav Sloup, Michaela Dohnálková, Nikola Kuchařová, Aleš Říha a Petr Jirásek. Trenérem tohoto týmu je Alena Jirsová.

 

 

 

Smyslem tohoto projektu je si poutavou a zábavnou formou prověřit znalosti z psychologie a sociální psychologie. Příprava akce trvala 2 měsíce. V přípravné fázi se vytvořily týmy, zpracovával se veškerý materiál potřebný k samotné realizaci improligy. Kromě toho museli všichni...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 31.5.2011 10:38

 


        Jako každým rokem proběhne na naší škole Den ochrany.  Akce proběhne ve dvou termínech:
20.6.2011 od  8:05 do 14:20 hod.
V1A; V2A; V3A; V4A; V5A; C1A; C1B; V6A      

21.6.2011 od  8:05 do 14:20 hod.
C2A; C2B; C2C; V6A; C3A; C3B; C3C;V7A;

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 4.5.2011 6:59
200510251059_soudRok se sešel s rokem a opět u třetích ročníků ve výuce trestního práva jsme připravili projekt. Na základě smyšlené kauzy si třídy připravily soudní proces.  Na počátku byl příběh:

 

 

 C3B:příběh

C3C:příběh

C3A:příběhy

K příběhu také patří role a ty se určovaly podle důležitosti. Třída se rozdělila do čtyř skupin – státní zástupce a policie,...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 7.4.2011 10:46
SDC12671Tak jako Vlasta vedla své děvy do boje s muži, tak i děvy z C4B se připravovaly na  lítý boj s mužskou silou v hodinách tělocviku. Pod heslem “Těžko na cvičišti, lehko v boji” se pustily do soutěže v nelehkých disciplínách, které vyžadovaly sílu, obratnost, rychlost, chytrost i vytrvalost.

 

 

 

 Zúčastnily se čtyři družiny :

Neohrožené lilie scan0001 ...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 4.4.2011 8:39


soc 

Vyvrcholením dlouhodobé práce mladých výzkumníků v sociologii bylo školní kolo projektu z tohoto oboru.

Jednalo se o sociologický výzkum, při němž si zvolené týmy zakusily slast i strast mladého vědce, který se snaží přijít na kloub zvolenému problému a navrhnout jeho vyřešení. Poznaly, že práce v týmu není jednoduchá a  že plnit úkoly v stanoveném termínu stojí nemalé úsilí (moje maličkost jako koordinátor projektu týmům nedala nic zadarmo)

Do školního kola postoupilo z 20 výzkumných prací ze všech tříd 2. ročníku jen 9 nejlepších.Ty řešily rozmanité problémy, které mohou v...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 1.4.2011 7:02
SDC12630

 

 

Náš projekt Debatní liga se uzavřel účastí nejlepších debatérů na krajském finále, které se konalo v příjemném prostředí firmy ABF sídlící na Václavském náměstí.

 Na krajské finále jsme se poctivě připravovali a těšili se na konfrontaci s ostatními školami. Ráno jsme vyrazili do Prahy vlakem, a jelikož jsme měli dostatek času, šli jsme si zklidnit nervy do MacDonaldu u koně sv. Václava.

SDC12596S...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 21.3.2011 14:29
 2650-demosthenes75Po dvě hodiny se tercie scházela v hudebně, aby pod bedlivým dohledem poroty ukázala své schopnosti veřejného projevu před obecenstvem.  Šlo o projekt Mladý Démosthenes, ve kterém účastníci projektu  soutěžili v umění komunikace.

 

Demosthenes byl athénský politik a řečník, který žil více než 300 let př. n. l. V mládí vystudoval - i přes výraznou vadu řeči - rétoriku. Později se živil psaním soudních řečí. Je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka.

Každý z žáků si připravil monolog v délce 1 až...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 9.2.2011 14:20

sachy

V úterý 8.2. 2011 se ozvala  rána a časoprostorem se na velkou šachovnici v učebně 321 přemístili filosofové, kteří byli připraveni diskutovat na téma Jednota protikladů.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 9.2.2011 7:06

 

 

Máme nejlepší třídu v projektu Debatní liga za rok 2011!

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 27.1.2011 17:14

     Svět je změna a život je trvalý protiklad (Aurelius) 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 23.1.2011 11:52

"Dobře mluví jen ten, kdo řekne všechno, co je třeba, a nic víc, než je třeba."(Francois de la Rochefoucauld )

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 9.1.2011 12:58

V prosinci a začátkem ledna probíhal konkurz na místo ředitele GJO a po náročném přijímacím pohovoru se novou ředitelkou stala Alena Jiráková.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 3.1.2011 8:59

Pro všechny nadšence sebeobrany MUSADO ...