Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 27.9.2011 13:22

Upozorňujeme studenty druhých ročníků, že dne 30.9.2011 se koná exkurze do koncentračního tábora a ghetta Terezín. Odjezd je od školy v 8.05, příjezd kolem 17.00 hodiny. Studenti, kteří se exkurze neúčastní, se dostaví v 8.05 do sekretariátu školy.

I. Gembiczká, Z. Maňák, B. Oliva, L. Provaz

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 19.9.2011 19:20

Konečně dnes se nám dostalo od čínské strany ujištění, že opravdu naši studenti mohou přiletět v počtu, v jakém se přihlásili.

Vložil(a) Radka Olivová dne 19.9.2011 13:07

V dru­hé sou­těž­ní otáz­ce se do­zví­me ně­co ví­ce o sko­ři­cov­ní­ku. Dal­ší lá­ka­vou od­mě­nou pro úspěš­né ře­ši­te­le na­ší sou­tě­že bu­de ná­vště­va gym­ná­zia v Tep­li­cích, kde si roz­ší­ří ob­zo­ry při pro­hlíd­ce mo­der­ní­ho skle­ní­ku a bi­o­par­ku.

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.9.2011 9:33
Srdečně zveme všechny studenty, učitele, turisty, milovníky přírody a nadšence, kteří by se chtěli společně s námi rozloučit s letošním létem aktivním způsobem, na již 8. ročník Svatováclavského pochodu za Kutnohorským grošem.
Pochod se koná ve středu 28.9.2011
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.9.2011 9:31

Přihlášky a zálohy na lyžařský kurz odevzdávejte panu P. Němečkovi do kabinetu tělesné výchovy.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.9.2011 7:22
Meteorologie je klasickou vědní disciplínou, která v sobě integruje mezioborové prvky fyziky a geografie. Snahou Gymnázia Jiřího Ortena bylo jednak obor přiblížit studentům, jednak zpřístupnit výsledky měření široké veřejnosti. S měřením meteorologických prvků jsme začali již v roce 2007. Ambice posunout a zpřesnit měření a využívat je ve výuce nás vedla k tomu, že jsme pořídili kvalitnější a modernější přístroj.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.9.2011 14:02

Dne 8. září 2011 navštívila čtyřčlenná delegace naší školy, složená z ředitele, jeho zástupce a kolegů Radky Olivové a Romana Bartoníčka, gymnázium v Teplicích. Cílem návštěvy byla jednak prohlídka tamního školního bioparku, jednak navázání kontaktů se školou, která – stejně jako my – usiluje o to, aby její žáci měli k přírodě co nejblíže.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.9.2011 8:17

Nové filmové a divadelní hvězdy, showmeni, komici, recitátoři, konferenciéři i komparsisté,
Vás všechny zveme do řad DRAMAŤÁKU. V našem divadelním spolku budete moci rozvíjet svoje herecké, pohybové, komunikační a dramatické nadání, spolupodílet se na vzniku divadelních představení a výborně se bavit....
 
 
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.9.2011 7:49

 

Oznamujeme všem sportovním příznivcům, že od pondělí 12.9. se od 16:00 budeme pravidelně scházet v tělocvičně na kroužku basketbalu. Zveme všechny, kteří  by chtěli rozšířit naše řady.

Daniela Zatloukalová

 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 7.9.2011 7:02

               musado       

Všechny příznivce  z řad studentů a zaměstnanců GJO zvu dne 13.9.2011 v 16:00 hod do malé tělocvičny na úvodní hodinu sebeobrany. Sebeobrana se bude vyučovat podle zásad tradičního bojového umění MUSADO.

Těším se na hojnou účast.

Zdeněk Maňák

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.9.2011 10:53

V neděli 28. srpna ráno se naše třída C1A poprvé setkala před budovou Gymnázia Jiřího Ortena. Ve vzduchu bylo cítit velké napětí z nového prostředí a také z nových spolužáků, ale to se mělo postupně odbourat na Těšitelově mlýně, kde jsme společně s paní třídní profesorkou Pekovou absolvovali adaptační kurz.
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.9.2011 6:54

Ahoj,

ve čtvrtek 15. 9. 2011 bude o druhé vyučovací hodině první schůze školního parlamentu v tomto školním roce. Prosím zástupce jednotlivých tříd, aby se zúčastnili. Apeluji zejména na parlamentáře z prvních ročníků a primy.

Děkuji                    

Michal Karban C3A

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.9.2011 6:43

Adaptaci můžeme přeložit jako přizpůsobení nové situaci. Přechod na gymnázium takovou situací jistě je. Proto už léta organizujeme pro primány a prváky dvoudenní kurz. I letos jsme se sešli v kulisách Těšitelova mlýna s jasným úkolem : poznat své nové spolužáky, zažít známé i nečekané, snížit hladinu obav a stresu, zvednout hladinu smíchu a humoru.
 

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 5.9.2011 14:30

 

   

 

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 5.9.2011 13:13
Vložil(a) Marek Mann dne 5.9.2011 12:28

Odjezd 22. září - návrat 2. října 2011

Více informací najdete v tomto článku...

Výzva -  stále máme 3 volná místa, prosíme zájemce, aby se přihlásili Mgr. Marku Mannovi nebo Mgr. Daně Vepřkové – co nejdříve. 

Vložil(a) Radka Olivová dne 5.9.2011 12:05

Ten­to škol­ní rok pro­běh­ne již šes­tý roč­ník sou­tě­že, je­jíž pod­sta­tou je po­zná­vá­ní rost­lin z na­ší zim­ní za­hra­dy. Le­toš­ní sou­těž je te­ma­tic­ky za­mě­ře­na na užit­ko­vé rost­li­ny. Kaž­dý dru­hý tý­den na­jde­te v Sherwo­o­du rost­li­nu s po­pi­sem a sou­těž­ní­mi otáz­ka­mi. V prv­ní otáz­ce před­sta­ví­me hře­bíč­ko­vec a ka­pa­ru.

Vložil(a) Marek Mann dne 5.9.2011 8:53

Všichni zájemci z řad žáků naší školy jsou vítání každé úterý od 16:05 na hodince s jógou. Začínáme 6. září v učebně č.215. V případě dotazů pište na marek.mann@gymkh.eu nebo se stavte osobně za mnou (kabinet ANJ č.201). Více informací najdete také na www.yogameditace.cz.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.9.2011 8:52

V ředitelně na stole ležela spousta obálek. V každé bylo rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Šťastlivci obdrželi pozvání na informativní schůzku pro budoucí prváky. Zde jsme dostali přihlášku na adaptační kurz, kterou nám rodiče vyplnili, a tím potvrdili naši účast.
 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 2.9.2011 7:22

 Ředitel školy z Jinanu pan Lu Wenwu se zapsal v místnosti HV na stěnu našich návštěv.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 1.9.2011 14:02
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 1.9.2011 8:56

Dnes nám CERMAT zaslal školní zprávu o výsledcích společné části maturitní zkoušky s tím, že je na řediteli školy, zda zprávu poskytne třetím osobám, popř. ji celou nebo část  zveřejnění.  

Kompletní zprávu  proto předkládáme  veřejnosti, učitelům i studentům.  Myslím, že se za výsledky rozhodně stydět nemusíme.