Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2013 13:36
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.2.2013 10:39
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.2.2013 19:52
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.2.2013 15:16
V měsíci únoru proběhlo školní kolo konverzace ve francouzštině ve všech kategoriích. Naše gymnázium budou reprezentovat studenti Eliška Holubová z tercie v kat. A1, Kristýna Uhrová  z kvarty v kat. A2, Vlastislav Ryšavý z kvinty v kat. B1 a Karolína Lipská ze septimy v kat. B2.
Do krajského kola, které se uskuteční v Nymburce ve čtvrtek dne 21. 3. 2013, přejeme všem hodně úspěchů.
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.2.2013 14:05
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.2.2013 15:42
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.2.2013 13:12

Ve středu 27. 2. 2013 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích:
Kategorie A: prima
Kategorie B: sekunda
Kategorie C: tercie a kvarta
Kategorie D: 1. –  3. ročník a kvinta až septima

 


Vložil(a) Radka Olivová dne 21.2.2013 12:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.2.2013 8:51

V úterý 19.2.2013 proběhlo již tradičně na naší škole okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, a to celkem ve čtyřech kategoriích. Stejně jako v loňských ročnících i letos naši studenti dosáhli výborných výsledků ve všech věkových kategoriích. Nejlépe se jim vedlo v kategorii II.B, kde si vítězný pohár odnesl Albert Púry z V4A  a postupuje do krajského kola soutěže. 2. místo obsadil Tomáš Kořistka z téže třídy.

Vložil(a) Radka Olivová dne 19.2.2013 14:25
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.2.2013 11:29

Na cestu se vydáme v pátek navečer dne 5. 4. 2013, v sobotu navštívíme Waterloo a Brusel, kde mimo jiné zajdeme do muzea čokolády. Na cestu zpět se vydáme v pátek 12. 4. 2013 v 7:00 hod. tak, abychom mohli navštívit Le Douamont (památník 1. světové války), zakonzervovanou zničenou vesnici Fleury a poté navštívíme  La Citadelle (francouzský štábní komplex ve Verdunu).

Vložil(a) Radka Olivová dne 18.2.2013 16:29


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná ten­to­krát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 16.2.2013 9:43
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.2.2013 13:44
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.2.2013 10:59

Přitom své nápady prezentujete každý den. Kamarádům, rodičům nebo učitelům. A v budoucnu tomu nebude jinak. Budete stát před svými kolegy, potenciálními investory nebo před vlastními zaměstnanci.

 

 

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.2.2013 16:51
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.2.2013 14:02

Srdečně Vás zveme na akci, jež se stala plodem našich sáhodlouhých martýrií – veřejnou debatu s jedním kutnohorským a dvěma krajskými zastupiteli. 19. 2. 2013 od 18:00 se v refektáři Galerie Středočeského kraje budete moci zeptat na cokoliv, co Vás ohledně tématu krajské správy a její spolupráce s městem zajímá, čemu nerozumíte nebo co se Vám nezdá.

Vložil(a) Radka Olivová dne 11.2.2013 18:51
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.2.2013 14:06
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.2.2013 14:01

Dne 23. 1. 2013 pro­běh­lo v Kut­né Ho­ře okres­ní ko­lo Ma­te­ma­tic­ké olym­pi­á­dy pro žá­ky 5. a 9. tříd a kvar­ty na ví­ce­le­tých gym­ná­zi­ích. V ka­te­go­rii Z9 ob­sa­dil stu­dent na­še­ho gym­ná­zia Jan Fra­něk (V4A) krás­né 2. – 3. mís­to. Gra­tu­lu­je­me.

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 10.2.2013 15:25
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.2.2013 16:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 8.2.2013 11:39
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.2.2013 13:33


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná ten­to­krát?

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.2.2013 7:55

I v letošním roce se bude Ministerstvo zahraničních věcí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a velvyslanectvími frankofonních zemí podílet na pořádání Dnů Frankofonie.  Opět se bude konat soutěž pro žáky a studenty francouzského jazyka a frankofonních reálií v České republice.