Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 10:53 RssIcon
Blog sekretářky
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.7.2013 17:35
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2013 10:50
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2013 8:44

Koně jsou zvířata, která do nás navzdory své velikosti přenáší jakýsi svůj vnitřní klid. V očích koně se utápí všechen smutek a všechny starosti. Ačkoli nás koně nemohou milovat, my je můžeme. A přestože starat se o koně je složité a časově náročné, tak jsme všichni poznali, že oni se nám za to odvděčí svým klidem a radostí, které přenesou i na nás. Eliška Petrová, V3A

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 13:41
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 12:52

Mysleli jste si, že koukání na filmy celý týden je jen flákání? Omyl! Paní Svobodová nás po zhlédnutí filmu donutila svými dotěrnými otázkami přemýšlet nad různými historickými událostmi. A to počínaje zrušením otroctví v Anglii a Americe zastoupených např. filmem Lincoln či Amazing  Grace, až po film Nepřítel před branami zobrazující krvavou bitvu o Stalingrad z II. světové války.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 12:12

V rámci týdne za školou s fyzikou a chemii, jsme absolvovali celkem čtyři zajímavé exkurze, které nám přinesly spoustu nových a užitečných znalostí.

 

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.6.2013 13:26

 Ve dnech 17.-18. 6. 2013 proběhl jako každoročně na naší škole Den ochrany, jehož se zúčastnily všechny třídy gymnázia. Horko nás sužovalo – ideální počasí pro vyzkoušení odolnosti všech účastníků tohoto dne.

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.6.2013 11:26

Termíny adaptačních kurzů:

V1A: 26. 8. - 27. 8. 2013

C1A: 28. 8. - 29. 8. 2013

C1B: 30. 8. - 31. 8. 2013

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.6.2013 12:56

Třetí ročník projektu FIRMA proběhl v měsíci květnu a červnu. Studenti se setkali s nutnou byrokracií, což značí, že museli zpracovat množství dokumentů, které jsou k založení firmy potřebné: výpisy z rejstříku trestů, čestné prohlášení a notářsky ověřené podpisové vzory budoucích jednatelů společnosti, společenskou smlouvu ověřenou notářem.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.6.2013 13:15

Na počátku byl příběh:

C3A:  Obžalovaný v době od listopadu 2001 do srpna roku 2012 opakovaně napadal, urážel ji, ponižoval, přičemž jeho agresivita se stupňovala zejména pak pod vlivem alkoholu.

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.6.2013 13:14
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.6.2013 12:09
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.6.2013 7:34
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.6.2013 14:34

V 54. ročníku Fyzikální olympiády, kategorie G – Archimediádě,  zvítězila suverénně s plným počtem bodů Katka Rosická  a hned na druhém místě uspěla Simona Havlovicová, obě ze třídy V2A. Soutěž je určena pro žáky 7. tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.6.2013 11:34

Dne 13. 5. 2013 se náš vítězný tým z krajského kola debatní soutěže Studentská Agora zúčastnil projektu Mise HERo, který byl pro soutěžící hlavní cenou. Projekt se zabývá vzděláváním pomocí moderních společenských her. Celá myšlenka stojí na třech základních pilířích: BAVIT SE – VZDĚLÁVAT – POMÁHAT.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.6.2013 14:05

Zveme všechny rodiče a zájemce z řad veřejnosti na slavnostní vyřazení maturantů GJO, které se koná v zasedací síni Vlašského dvora (1. patro vpravo) v pátek 7. června 2013.

 

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.5.2013 10:27
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.5.2013 9:07
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.5.2013 13:40

Na naší škole není běžným zvykem účastnit se výtvarných soutěží stejně jako olympiád. To jsme se pokusili změnit. Proč hned my? Protože to není v silách jednoho člověka a „my“ v tomto případě znamená pět studentů, pět talentů a pět jiných názorů na věc.  Anežka Daňková, Zuzana Pekárková, Kryštof Koten, Jirka Hessler a Lukáš Veverka.  

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.5.2013 11:11

Vojtěch Jeřábek z V4A a Ondřej Suk z V6A se minulý týden vydali na pražskou Přírodovědeckou fakultu zúročit svoje zeměpisné znalosti a popasovat se s konkurencí nejlepších zeměpisářů z republiky. V celostátním kole si výborně vedl Vojta, který ve své kategorii obsadil 7. místo.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.5.2013 12:00

V soutěži Hlídek mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá OS ČČK Kutná Hora se družstvo Gymnázia Jiřího Ortena ve složení Barbora Lázňovská, Veronika Vindušková (V3A), Simona Havlovicová, Marie Matějková (V2A) a Radan Poppe (V1A) umístilo na krásném druhém místě. Našim mladým zdravotníkům blahopřejeme!

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.5.2013 9:28

O další skvělý úspěch v jazykových soutěžích se zasloužil Albert Púry (V4A). V celostátním kole olympiády v anglickém jazyce kategorie IIB (nižší ročníky víceletých gymnázií a ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků) konaném 14. 5. v Praze obsadil v  tvrdé konkurenci čtrnácti vítězů krajských kol výborné 5. místo, když od pomyslného bronzu ho dělily doslova desetinky bodu. Blahopřejeme!

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.5.2013 7:02
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.5.2013 14:46

       

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.5.2013 14:01

                                                                                        

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 30.4.2013 7:45

Čtvrtek 25. dubna 2013. V sedm vlakem z Kutné Hory, v osm na hlavním nádraží v Praze a pěšky směrem k Francouzskému institutu. Na první pohled nevýrazná budova se nachází jen kousek od Václavského náměstí. Proběhlo v ní ústřední kolo francouzské olympiády, v kterém se utkalo čtrnáct středoškoláků ze čtrnácti krajů.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.4.2013 7:47

„Zasekli se na hranicích,“ bylo nám řečeno těsně před tím, než nervozita a rozmrzelost některých přesáhly únosnou mez.  Byl pátek večer, ve vestibulu se svítilo a my, skupina lidí vytrhnutých z různých koutů školy, jsme dohromady vypadali až směšně: na autobus, který nás měl následující týden vozit a dovážet, jsme čekali skutečně o dost déle, než bychom se byli nadáli. 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.4.2013 10:57
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.4.2013 11:40
V úterý 9. 4. v dopoledních hodinách proběhla v počítačové učebně naší školy soutěž Angličtinář roku, které se zúčastnilo osm talentovaných angličtinářů, kteří byli ochotni změřit své síly formou online testu v poslechu s porozuměním, porozumění psaného textu a gramatice (úroveň B2 – C1) s téměř sedmi sty středoškoláky z různých středních škol v České republice.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.4.2013 9:32

 

V pondělí 29. 4. 2013 se druhou vyučovací hodinu koná schůze žákovského parlamentu.