Vyhledávač

  
Loading

Články

Mladí odborníci představili své seminární práce

3 20

Vložil(a)
20.3.2014 21:05  RssIcon

Dne 20. března 2014 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

 

Jednou z podmínek úspěšného ukončení středoškolského studia na GJO je odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a formě. Ze všech těchto prací nominují jejich vedoucí do školního kola SOČ právě ty, u nichž autoři zřetelně prokázali vlastní přínos ve vybraném oboru i schopnost zvládnout psaní odborného textu. Soutěž SOČ je každoročně vyhlášena MŠMT právě jako klání talentovaných středoškoláků, obvykle maturantů, kteří svými pracemi prokazují mimořádnou schopnost řešení odborných problémů v jednom z 18 vědních oborů.

 

Ve školním kole letošního, již 36. ročníku SOČ představili své práce tito studenti (abecedně; v závorce uveden obor SOČ):

 

- Barbora Hudcová (C4B): Detekce enzymatické aktivity enzymů u larev lýkožrouta (biologie)

- Petra Kočovská (C4A): Firemní školka (ekonomika a řízení)

- Martina Korejtková (C4A): Poranění vazů, šlach a kloubů u psů (biologie)

- Michaela Lejnarová (C4B): Vliv antibiotik a metylparabenu na symbiotické organismy v předním a zadním střevě lýkožrouta smrkového (biologie)

- Michaela Martinová (C4A): Historie policie na území dnešní České republiky a kriminalita na Kutnohorsku v současné době (historie) 

- David Marvan (V8A): Zlomeniny hlezna – epidemiologická a morfologická hlediska (zdravotnictví)

- Karolina Ondrová (V8A): Sen noci svatojánské (teorie kultury, umění a umělecké tvorby)

- Johana Posseltová (C4B): Významné československé události 20. století z pohledu zbraslavických kronikářů (historie)

- Vojtěch Šimon (C4B): Pivo: včera, dnes a zítra (chemie)

- Klára Šuhajová (V8A): Rytířská kultura v Evropě a její přetrvání do současnosti (historie)

 

Další čtyři studentky byly nominovány, z účasti se však omluvily:

- Zuzana Keltnerová (C4A): Výskyt kvakoše nočního na Českobudějovicku (biologie) (Autorce bude vzhledem k omluvě ze zdravotních důvodů umožněna obhajoba v náhradním termínu.)

- Tereza Kopalová (V8A): Fluorizace zubů a její vliv na tvorbu zubního kazu (zdravotnictví)

- Karolína Lipská (V8A): Finanční produkty v praxi. Kdo spoří a kdo investuje? (ekonomika a řízení)

- Zuzana Pekárková (V8A): Mnemotechnické metody a systémy (pedagogika a psychologie)

 

Soutěž oficiálně zahájil pan ředitel V. Slavíček. Pro množství prací a pestrost oborů byla také poměrně početná porota hodnotitelů. Zasedli v ní: R. Olivová, M. Vaňková, P. Němeček (předseda), I. Gembiczká, Z. Maňák, I. Bauer, P. Doležal (z Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích), V. Šmahaj a  L. Provaz. Poté, co před porotou a přítomnými diváky studenti své práce představili a zareagovali na dotazy, podněty či výtky, byly jejich výkony zhodnoceny. Jako nejlepší byli následně vyhlášeni M. LEJNAROVÁ, D. MARVAN a K. ONDROVÁ. Protože SOČ nemá okresní kola, postupují jmenovaní přímo do kola krajského, které se uskuteční v Kladně.

 

Všem soutěžícím děkujeme, neboť již tím, že byli do SOČ nominováni, prokázali znalost tvorby vlastního odborného textu a jejich seminární práce patří v letošním školním roce k nejlepším. Některé z nich navíc rozsahem, přínosem, množstvím zdrojů i formou dosahují téměř úrovně prací bakalářských. Postupujícím studentům gratulujeme a přejeme další úspěchy. A přítomným divákům z nižších tříd přejeme, aby ve dnešních obhajobách našli inspiraci pro své vlastní seminární práce a aby při jejich tvorbě byli v příštích letech podobně úspěšní.

 

Lukáš Provaz

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Provaz