Vyhledávač

  
Loading

Články

Výsledky Klokana 2015

4 1

Vložil(a)
1.4.2015 18:37  RssIcon

c

Klo­kan ja­ko kaž­dým rokem při­lé­tá v břez­nu :)

Ofi­ci­ál­ní strán­ky sou­tě­že

Je to me­zi­ná­rod­ní ma­te­ma­tic­ká sou­těž pro žá­ky ZŠ a střed­ních škol. Na na­ší ško­le se sou­tě­že zú­čast­ni­li všich­ni žá­ci niž­ší­ho gym­ná­zia a zá­jem­ci z vyš­ší­ho gym­ná­zia.

Vý­her­cům gra­tu­lu­je­me.

Předmětová komise MAT

Tags:
Kategorie: Matematika
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová