Vyhledávač

  
Loading

Články

Svezli jsme se se sekundou

6 2

Vložil(a)
2.6.2016 7:23  RssIcon

  

Dne 26. května 2016 se studenti sekundy, doplněni několika dalšími zájemci, zúčastnili mimořádně zdařilé exkurze, během níž navštívili horu Blaník, Krišnův statek a Sázavský klášter.

První cíl – Blaník a přesun na něj – byl sportovního rázu. Po rychlém a náročném výstupu na vrchol hory (638 m n. m.) jsme vyběhli ještě na krásnou dřevěnou rozhlednu vysokou 29 m, odkud bylo vidět do daleka a za pěkného počasí prý až na okraj Prahy. Blaník sám je opředen mnoha pověstmi, nejznámější je ta o blanických rytířích.
Druhá a nejdelší část naší exkurze byl statek v Postupicích, který obývají oddaní Krišny ze společnosti Hare Krišna, jež v roce 2002 získala status státem registrovaného náboženského hnutí. Její filozofie pochází z Indie a uctívá boha Višnua v jednom z jeho vtělení (avatárů).
Základem jejich života je služba Krišnovi, projevovaná radostným zpěvem mantry Haré Krišna, tancem a hudbou. Zde jsme se ocitli v úplně jiném světě. Provázela nás zde Krišnova oddaná Bradžarání a trpělivě odpovídala na naše zvědavé otázky. Životní styl vyznavačů Krišny je úplně odlišný od našeho. Nezabývají se zbytečnými vymoženostmi dnešní doby a svůj život směřují k duchovnu. Jsou naprostí vegetariáni a žijí asketicky. Vstávají časně ráno, sprchují se studenou vodou a několikrát za den vykonávají své náboženské obřady. Tvrdě pracují, ale také překládají knihy o svém náboženství a distribuují je mezi nás, obyčejné lidi. Potkat je můžeme typicky oblečené – muže v oranžovém splývavém šatu s oholenou hlavou a ženy v bílém nebo pestrobarevném sárí se zahalenou hlavou a jílem z řeky Gangy namalovanými ochrannými znameními uprostřed čela a na pažích. Kromě prohlídky hospodářství a krátkého vystoupení, při němž jsme zhlédli ukázky chrámového tance Bharat Natjam, jsme se v Krišnově dvoře rovněž naobědvali. Na jídlo složené z několika chodů reagovali žáci různě: jedni si ho nadšeně pochvalovali, druzí je s ohrnutým nosem odmítali. V každém případě bylo zdravé, ze surovin vypěstovaných ekologicky přímo na statku.
Poslední cíl naší exkurze byl Sázavský klášter, významná kulturní památka.  Jde o komplex staveb historického kláštera, ležícího v městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. Studenti se dozvěděli, že tento klášter založil v 11. století kníže Oldřich spolu se svatým Prokopem, který se tu stal prvním opatem. Klášter byl centrem staroslověnské kultury. Od konce 11. století, po vyhnání slovanských mnichů, sem přišli mniši z Břevnova, již používali latinu. Ve 14. století byl klášter přestavován v gotickém stylu, přestavbu ovšem přerušily husitské války. Nejničivější byl ale požár v polovině 18. století, po němž byl klášter přestavěn barokně. Nakonec byl na konci 18. století zrušen a přestavěn na zámek. Dnes zde najdeme expozici o historii bývalého kláštera, některé klášterní interiéry, obrazy a původní nástěnné malby (fresky). Právem je Sázavský klášter národní kulturní památkou.
V pozdních odpoledních hodinách jsme se vrátili domů plni mimořádných dojmů, které nás vedly mimo jiné i k zamyšlení nad smyslem i pomíjivostí života.

Jan Havlovic, V7A

 

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Papoušková