Vyhledávač

  
Loading

Články

Vánoční koncert 2016

12 21

Vložil(a)
21.12.2016 19:36  RssIcon


V úterý 20. prosince se v aule Gymnázia Jiřího Ortena konal tradiční vánoční koncert, během kterého mohli návštěvníci vyslechnout jímavé vánoční melodie, tentokráte nejen v podání pěveckého sboru Gaudeamus pod vedením pana Zdeňka Licka. Své první vystoupení předvedli i nejmladší studenti ze školního sboru Piccolini, a to za podpory své sbormistryně paní Lucie Procházkové. Jméno sboru pochází z italského „ti malí“ a označuje sbor malých a nadaných studentů, kteří budou v budoucnu vystupovat se sborem Gaudeamus.

Vánoční koncert nesl již potřetí přídomek charitativní. V uplynulých dvou letech putoval finanční obnos k neziskové organizaci Zdravotní klaun, která pomáhá dětem v nemocnicích překonat dlouhou chvíli a přináší na jejich tváře úsměvy již po mnoho let, pomáhá totiž léčit smíchem. Letošní návštěvníci koncertu si mohli vybrat, jestli finanční dar vhodí do kasičky Zdravotního klauna, anebo do kasičky ve tvaru zvonu, a podpoří tak vznik nového zvonu pro opravovaný arciděkanský kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Jako poděkování za příspěvek byl připraven charitativní kalendář „Pro Radost“, který v uplynulých měsících vznikal pod rukama kantorů gymnázia. Pomocí šikovných výtvarnic a umných počítačových „fíglů“ se kantoři proměnili v postavy ze známých obrazů napříč všemi uměleckými směry. V kalendáři se setkáme se surrealistickým světem, s obrazem dýmky (nikoli však s dýmkou), s impresionistickými momenty tekoucího světla a plynoucího okamžiku, s krásou zachycenou na neobvyklých místech, s jednotlivostmi tvořícími celek, s realitou i s iluzí, s úsměvy na tvářích i v očích. Oživlé obrazy, jejichž samotná tvorba přinášela mnoho radosti, snad pomohou k mnohým dalším (nejen dětským) úsměvům.

Křtu kalendáře a vánočního koncertu se zúčastnili milí hosté, kterými byli náměstek hejtmanky Středočeského kraje pan Martin Kupka a paní Malvína Krepsová, členka iniciativy pořádající veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba. Ti společně kalendáři popřáli mnoho štěstí a úspěchů na jeho cestě za rozdáváním radosti.

Po skončení koncertu se v jídelně konal raut spojený s dražbou jednoho výtisku kalendáře s podpisy jeho protagonistů. Tento výtisk putoval do rukou manželů Tvrdíkových, kteří poskytli laskavý dar ve výši 1 250 Kč. Klobouk bychom mohli smeknout i před iniciativou třídy C2A, která vyslala své zástupce na koncert, aby pro charitativní sbírku předali společně nashromážděnou částku 1 500 Kč. Celkem jen do kasičky Zdravotního klauna putovalo 27 289 Kč. Výše částky, kterou přátelé GJO přispěli na nový svatojakubský zvon, bude teprve zveřejněna. Podle toho, jak se obě pokladničky v průběhu večera plnily, můžeme s nadějí předpokládat, že vybraná částka bude taktéž velmi sympatická.

Laskavé finanční dary pomohou k tomu, aby se mezi lidmi šířila radost, ta velmi důležitá přidaná hodnota našich životů, bez které lze přebývat na světě, ale není to ono. A je jedno, jestli bude přicházet prostřednictvím dětského smíchu, anebo zvonivě sestupovat z věže kostela sv. Jakuba směrem k nám všem. 

Martina Veberová, C3A

Fotogalerie

Svoboda.info

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová