Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.12.2016 9:58
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.4.2016 18:09

Zprávu o pře­svěd­či­vém ví­těz­ství na­šich kvar­tá­nů v okres­ním ko­le Che­mic­ké olym­pi­á­dy jsme publikovali ne­dáv­no. S po­tě­še­ním mů­že­me na­psat, že své kva­li­ty po­tvr­di­li i v ko­le kraj­ském.

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.3.2016 17:01

V okres­ním ko­le Che­mic­ké olym­pi­á­dy ka­te­go­rie D ob­sa­di­li žá­ci na­ší kvar­ty prv­ní dvě mís­ta. Zví­tě­zil Voj­těch Ryša­vý s 69 bo­dy, na dru­hém mís­tě se umís­til Vít Ze­le­ný, kte­rý zís­kal 62,5 bo­du. Na­ši kvar­tá­ni vy­hrá­li nad účast­ní­ky z ostat­ních škol s vel­kým ná­sko­kem, tře­tí v po­řa­dí ztrá­cel na ví­těz­né­ho Voj­tu 32 bo­dů, na dru­hé­ho Ví­ta 25,5 bo­du.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.4.2015 13:46
Po vyřešení náročných úloh teoretické a následně praktické části krajského kola Chemické olympiády, přišlo nervózní čekání na vyhlášení výsledků. A stálo to za to! Veronika Tupá se umístila mezi 33 soutěžícími na krásném 7. místě. Téměř maximum možných bodů získala Katka Rosická a obsadila tak vynikající 2. místo!!
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.3.2014 10:02

Dne 21. března 2014 se uskutečnil ve vyučovacích prostorách chemie našeho gymnázia 50. ročník chemické olympiády, kategorie D, který je určený pro žáky kvarty osmiletých gymnázií a devátých ročníků základních škol. S vynikajícím výsledkem se na prvních příčkách umístili studenti naší kvarty:

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.3.2013 11:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 22:10
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.4.2011 13:17

Michaela Sadílková (V4A) postoupila do krajského kola chemické olympiády v kategorii D, kde v opravdu velké konkurenci obstála a obsadila krásné druhé místo.

Blahopřejeme !!!

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.2.2011 12:30

V okresním kole chemické olympiády úspěšně reprezentovaly školu žákyně V4A:

Michaela Sadílková (2. místo)
Anna Mastná a Denisa Vondráčková (5. -6. místo)