Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 30.1.2017 9:46
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.11.2016 10:49
Druhý listopadový týden se již tradičně konalo celostátní finále soutěže Bobřík informatiky, každý den v jedné věkové kategorii. Naše škola měla celkem 27 úspěšných řešitelů národního kola – žáků, kteří získali alespoň 150 bodů.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.10.2016 12:55

Bobřík informatiky

je celostátní soutěž pořádaná Katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích, u počítačů.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.9.2016 12:13

Prosím zájemce o kroužek programování, aby přišli na první informativní schůzku dne 13. 9. 2016 ve 14 hodin do učebny 232. Zde bychom se dohodli na dni a na čase, kdy by kroužek pravidelně probíhal.

Mgr. Martina Suková

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.2.2016 9:08
V pátek 5. 2. 2016 se polovina třídy V3A sešla před školou. V rámci výuky informatiky jsme vyrazili do Městské knihovny v Kutné Hoře, kde nás čekala beseda o bezpečném používání internetu. Po sundání zimních kabátů a bot jsme se pohodlně usadili a zaposlouchali se do přednášky. Během prezentace jsme odpovídali na různé otázky.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.11.2015 11:54
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.11.2015 12:05
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.10.2015 11:44
je celostátní soutěž pořádaná Katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích, u počítačů. Každý soutěžící obdrží elektronický test s 15 otázkami, odpovídá nejčastěji zaškrtáváním možností, může vepisovat text či manipulovat s objekty pomocí myši.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.10.2014 10:48
je celostátní soutěž pořádaná Katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích, u počítačů. Každý soutěžící dostane elektronický test s 15 otázkami, odpovídá nejčastěji zaškrtáváním možností, může vepisovat text či manipulovat s objekty pomocí myši.
Vložil(a) Jitka Křičková dne 2.6.2011 19:21

 Zpracovat libovolné téma na úrovni studenta gymnázia.

 
Odevzdání závěrečné práce v daném termínu je nutnou podmínkou klasifikace. V případě pozdního odevzdání práce bude snížena výsledná známka.
 
Důležité termíny:
Datum zadání: během září 2012
Datum nahlášení témat: do 10. ledna 2013 (e-mailem na adresu vyučujícího, Předmět zprávy: Závěrečná práce, Příjmení, třída, např.: Závěrečná práce, Novák, C2C)
Datum odevzdání: do 2. dubna 2013
 
Rozsah:
MS Word
minimálně 15 stránek textu (12b, Times New Roman)
Práce bude obsahovat: styly, očíslované stránky, obrázky, obsah nebo rejstřík, tabulka (lze použít i tabulku z MS Excelu), hypertextové odkazy (min 5), atd.
Text bude naformátován (formát textu, odstavce,…) a napsán podle zásad psaní v MS Wordu.
 
MS Power Point
minimálně 30 snímků
Práce bude obsahovat: tabulka nebo graf, obrázky, seznam s odrážkami, přechody snímků, animace jednotlivých objektů, tlačítka akcí, atd.
Prezentace bude bohatá, pozor na velké množství efektů a přehlednost. Součástí hodnocení bude kontrola vhodného načasování prezentace. (Při závěrečné prezentaci je možné časování odstranit.)
WWW, MS Excel, MS Access, grafika (zpracování videa, fotografií) a další. Forma a rozsah práce podle domluvy s vyučujícím.
 
Práce bude odevzdaná vypálená na CD  vyučujícímu (je též možné práci uložit na svůj disk H: a vyučujícímu zaslat E-mail s informací kde je práce uložena). 
 
Názvy souborů se závěrečnou prací: 
název samotné práce: prijmeni.pripona (vše malými písmeny, bez diakritiky, např.: novak.doc, sovova.ppt, v případě, že práce obsahuje více souborů, použijte za příjmení číslo – bez mezery, např.: sovova1.ppt, sovova2.ppt)
název souboru s dokumentací: prijmeni_dok.doc (vše malými písmeny, bez diakritiky, např.: novak_dok.doc)
 
 
Součástí každé práce bude dokumentace napsaná v MS Wordu (aspoň 1 stránka textu) odevzdaná spolu s prací v souboru. Dokumentace bude také vytištěna na tiskárně.
Obsah dokumentace:
hlavička: název práce, jméno studenta, třída
seznam použité literatury a www stránek
zdůvodnění, proč student zvolil příslušné téma
obtíže při řešení, atd.
podpis studenta, datum
Pozn.: vše, kromě podpisu studenta, bude napsáno na počítači
 
Po odevzdání budou studenti své závěrečné práce prezentovat před třídou pomocí zpětného projektoru.
 
Součástí celkového hodnocení bude hodnocení samotné práce, hodnocení prezentace práce, odevzdání práce v daném termínu a nahlášení tématu práce v daném termínu.
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 1.6.2011 14:22

 

   

Datum odevzdání

Datum přednesu

Jméno

1

Operační systém, typy, procesor, typy procesorů, historie

15.11.

22.11.

Kerš, Koten

2

Paměťová media ( HD, CD, FD, DVD,..), základní deska, zdroj, typy, monitory, typy

15.11.

22.11.

Bartnková, Lupínková

3

Tiskárny a příslušenství, principy práce, grafické karty, zvukové karty, TV karty

22.11.

29.11.

Kopalová, Liberská

4

Scanery, digitální fotoaparáty, parametry, karty, příslušenství

22.11.

29.11.

Henzlová, Choutková

5

Internet - přenosové protokoly, domény, adresace,
internetové prohlížeče, typy
Připojení k internetu, možnosti, principy, elektronická pošta, principy, webhosting, podmínky, správa e-mailů

29.11.

6.12.

Marvan, Kořistka

6

Počítačové viry a antivirová ochrana, komprimace dat, vypalování dat, software, principy

29.11.

6.12.

Grenár, Kubelka

7

Počítačové sítě – LAN, WAN, jejich parametry, komponenty a prostředky, klient, server, pracovní stanice, terminál, uživatelské účty a profily, přístupová práva

6.12.

13.12.

Lipská, Taverni

8

Grafické formáty,konverze mezi formáty (změna počtu barev, rozlišení, ztrátovost grafické informace)
 
Rastrová a vektorová grafika, barevné modely, ukládání grafických dat
Filmy na PC – formáty divx, xvid a avi , mpeg..., hudba na PC- formáty, převody formátů

6.12.

13.12.

Drtinová, Pekárková

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každý referát bude zpracován v písemné podobě SROZUMITELNOU FORMOU. Nebude to tedy text stažený z internetu, kterému nebude nikdo rozumět, ani jeho tvůrce. Zvlášť je třeba věnovat pozornost aktuálnosti zdroje informací.
Ke každému referátu bude zpracována jednoduchá prezentace v Power Pointu, která bude podkladem pro zápis.
Doporučuji čerpat z literatury, aktuálních webových stránek, učebnic...
Závěr každé práce bude tvořit soupis použité literatury, případně webových stránek.
Je-li obsahem popis nějakého hardware, případně software, bude přílohou aktuální ceník alespoň 3 PC obchodů v dosahu KH.
 
V daném termínu bude práce zaslána na lukas.kacer@gymkh.eu a to její písemná podoba, prezentace přinese tvůrce osobně v termínu prezentování na flash disku.

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 25.4.2011 14:39

 
 
Datum odevzdání
Datum přednesu
Jméno
1
Operační systém, typy, procesor, typy procesorů, historie
13.11.
27.11
Přívora
2
Paměťová media ( HD, CD, FD, DVD,..), základní deska, zdroj, typy, monitory, typy
13.11.
27.11.

Sadílková

Zatočilová

3

Tiskárny a příslušenství, principy práce, grafické karty, zvukové karty, TV karty

Scanery, digitální fotoaparáty, parametry, karty, příslušenství

20.11.
4.12.
 Matějka

 Zinek

4
Internet - přenosové protokoly, domény, adresace,
internetové prohlížeče, typy
Připojení k internetu, možnosti, principy, elektronická pošta, principy, webhosting, podmínky, správa e-mailů
20.11.
4.12.
 Suk P

Veverka

5
Počítačové viry a antivirová ochrana, komprimace dat, vypalování dat, software, principy
27.11.
11.12..
 Mastná

Štěpánková

6
Počítačové sítě – LAN, WAN, jejich parametry, komponenty a prostředky, klient, server, pracovní stanice, terminál, uživatelské účty a profily, přístupová práva
27.11.
11.12.
 Suk O

Musil

7
Grafické formáty,konverze mezi formáty (změna počtu barev, rozlišení, ztrátovost grafické informace)
Rastrová a vektorová grafika, barevné modely, ukládání grafických dat
Filmy na PC – formáty divx, xvid a avi , mpeg..., hudba na PC- formáty, převody formátů
4.12
18.12.
Vondráčková

Novotná

 
 
Každý referát bude zpracován v písemné podobě SROZUMITELNOU FORMOU. Nebude to tedy text stažený z internetu, kterému nebude nikdo rozumět, ani jeho tvůrce. Zvlášť je třeba věnovat pozornost aktuálnosti zdroje informací.
Ke každému referátu bude zpracována jednoduchá prezentace v Power Pointu, která bude podkladem pro zápis.
Doporučuji čerpat z literatury, aktuálních webových stránek, učebnic...
Závěr každé práce bude tvořit soupis použité literatury, případně webových stránek.
Je-li obsahem popis nějakého hardware, případně software, bude přílohou aktuální ceník alespoň 3 PC obchodů v dosahu KH.
 
V daném termínu bude práce zaslána na jitka.krickova@gymkh.eu a to její písemná podoba, prezentace přinese tvůrce osobně v tento termín na flash disku.
Vložil(a) Jitka Křičková dne 25.4.2011 8:26

 
 
Datum odevzdání
Datum přednesu
Jméno
1
Operační systém, typy, procesor, typy procesorů, historie
13.11.
27.11.

 Neckář

 Lindner

2
Paměťová media ( HD, CD, FD, DVD,..), základní deska, zdroj, typy, monitory, typy
13.11.
27.11.

 Pour

 Pek

3
Tiskárny a příslušenství, principy práce, grafické karty, zvukové karty, TV karty
20.11.
4.12.

Jiráková

Vališ

4
Scanery, digitální fotoaparáty, parametry, karty, příslušenství
20.11.
4.12.

Dvořák

Bohatová

 

5
Internet - přenosové protokoly, domény, adresace,
internetové prohlížeče, typy
27.11.
11.12.

Kličková 

Zheleznyak
 6 Připojení k internetu, možnosti, principy, elektronická pošta, principy, webhosting, podmínky, správa e-mailů 
 27.11.  11.12. 

Kotrba

Novák

7
Počítačové viry a antivirová ochrana, komprimace dat, vypalování dat, software, principy
4.12.
18.12.

Jasenovský

Zámečník

8
Počítačové sítě – LAN, WAN, jejich parametry, komponenty a prostředky, klient, server, pracovní stanice, terminál, uživatelské účty a profily, přístupová práva
4.12. 
18.12.

Krejčová

Berczik

9
Grafické formáty,konverze mezi formáty (změna počtu barev, rozlišení, ztrátovost grafické informace)
11.12.
8.1.

 Dudla

 10 Rastrová a vektorová grafika, barevné modely, ukládání grafických dat  11.12. 
 8.1.

Vaňková

Strejčková

 11  Filmy na PC – formáty divx, xvid a avi , mpeg..., hudba na PC- formáty, převody formátů 
 18.12.  15.1.

Chvalová

Kulhánková

 
 
Každý referát bude zpracován v písemné podobě SROZUMITELNOU FORMOU. Nebude to tedy text stažený z internetu, kterému nebude nikdo rozumět, ani jeho tvůrce. Zvlášť je třeba věnovat pozornost aktuálnosti zdroje informací.
Ke každému referátu bude zpracována jednoduchá prezentace v Power Pointu, která bude podkladem pro zápis.
Doporučuji čerpat z literatury, aktuálních webových stránek, učebnic...
Závěr každé práce bude tvořit soupis použité literatury, případně webových stránek.
Je-li obsahem popis nějakého hardware, případně software, bude přílohou aktuální ceník alespoň 3 PC obchodů v dosahu KH.
 
V daném termínu bude práce zaslána na jitka.krickova@gymkh.eu  a to její písemná podoba, prezentace přinese tvůrce osobně v tento termín na flash disku.
Vložil(a) Jitka Křičková dne 25.4.2011 7:43

 
 
Datum odevzdání
Datum přednesu
Jméno
1
Operační systém, typy, procesor, typy procesorů, historie
14.11.
28.11.
 Hoskovec, Karkoš
2
Paměťová media ( HD, CD, FD, DVD,..), základní deska, zdroj, typy, monitory, typy
14.11.
28.11.
 Hrčkulák, Zelený
3
Tiskárny a příslušenství, principy práce, grafické karty, zvukové karty, TV karty
21.11.
5.12.
 Jiříková, Benešová
4
Scanery, digitální fotoaparáty, parametry, karty, příslušenství
21.11.
5.12.
 Vrzáčková, Daňková
5
Internet - přenosové protokoly, domény, adresace,
internetové prohlížeče, typy
28.11.
12.12.
 Táborský, Závorka
 6 Připojení k internetu, možnosti, principy, elektronická pošta, principy, webhosting, podmínky, správa e-mailů 
 28.11.  12.12. 
 Listík, Pešl
7
Počítačové viry a antivirová ochrana, komprimace dat, vypalování dat, software, principy
5.12.
19.12.
 Douděrová, Kovaříková
8
Počítačové sítě – LAN, WAN, jejich parametry, komponenty a prostředky, klient, server, pracovní stanice, terminál, uživatelské účty a profily, přístupová práva
5.12. 
19.12.
 Dlouhý, Kepka
 9

Grafické formáty,konverze mezi formáty (změna počtu barev, rozlišení, ztrátovost grafické informace) 

Rastrová a vektorová grafika, barevné modely, ukládání grafických dat

 12.12. 
 9.1.  Kačerovský, Semanský
 10  Filmy na PC – formáty divx, xvid a avi , mpeg..., hudba na PC- formáty, převody formátů 
 12.12.  9.1.

 Vavřinová, Hloušková

Štecherová

 
 
Každý referát bude zpracován v písemné podobě SROZUMITELNOU FORMOU. Nebude to tedy text stažený z internetu, kterému nebude nikdo rozumět, ani jeho tvůrce. Zvlášť je třeba věnovat pozornost aktuálnosti zdroje informací.
Ke každému referátu bude zpracována jednoduchá prezentace v Power Pointu, která bude podkladem pro zápis.
Doporučuji čerpat z literatury, aktuálních webových stránek, učebnic...
Závěr každé práce bude tvořit soupis použité literatury, případně webových stránek.
Je-li obsahem popis nějakého hardware, případně software, bude přílohou aktuální ceník alespoň 3 PC obchodů v dosahu KH.
 
V daném termínu bude práce zaslána na jitka.krickova@gymkh.eu  a to její písemná podoba, prezentace přinese tvůrce osobně v tento termín na flash disku.
Vložil(a) Jitka Křičková dne 1.2.2011 11:43
NOVÉ PRO ROK 2012/2013

1)Paměti. Jednotky informace. Procesory.

2)Trvalé uchovávání dat.
3)Vstupní a výstupní zařízení.
4)Význam a využití barev ve výpočetní technice.
5)Číselné soustavy.
6)Operační systémy. MS Windows.
7)Struktura uspořádání dat na médiích (složky, soubory). Souborové manažery.
8)Vývoj a historie výpočetní techniky, alternativní operační systémy
9)Textové editory – typografie, formátování textu, styly.
10)Textové editory – zásady práce s obrázky.
11)Textové editory – struktura dokumentu, rejstřík, obsah, seznamy.
12)Tabulkové procesory – formátování tabulek a grafů, absolutní a relativní adresování.
13)Tabulkové procesory – základní funkce, vlastní formát čísla.
14)Tabulkové procesory – řazení a ověřování dat, souhrny, kontingenční tabulky.
15)Tabulkové procesory – použití ke zpracování databází, filtry dat, vyhledávání.
16)Prezntační programy a zásady práce s nimi.
17)Prezentační programy – animace, přechody snímků, časování, grafické prvky
18)Grafika – práce s obrázky – rozdělení počítačové grafiky, základní formáty, rastrová grafika, vektorová grafika, rozlišení, základní úpravy.
19)Grafika – práce s obrázky – barvy, histogram.
20)Grafika – práce s obrázky – efekty, úpravy, digitální fotoaparát.
21)Internet – základní pojmy, připojení, služby, prohlížeče. Alternativní software. Viry a ostatní škodící SW a ochrana před nimi. Technologie pro tvorbu webových stránek.
22)Tvorba statických webových stránek – XHTML.
23)Kaskádové styly – syntax, selektory, základní vlastnosti.
24)Kaskádové styly v tvorbě layoutu webové stránky – plovoucí prvky, absolutní a relativní pozicování.
25)Webové stránky a grafika, publikace obrázků – tvorba webových obrázkových galerií, obrázky na webových stránkách, tvorba kalendářů, promítání a tisk obrázků.