Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.1.2017 9:10
31. 1. 2017 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích:
Kategorie A – prima: zaměření – planetární geografie, kartografie, fyzická geografie.
Kategorie B – sekunda: zaměření – Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, polární oblasti
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.1.2016 9:08

 Ve čtvrtek 28. 1. 2016 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích:
Kategorie A – prima: zaměření – planetární geografie, kartografie, fyzická geografie.
Kategorie B – sekunda: zaměření – Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, polární oblasti
Kategorie C – tercie a kvarta: zaměření – Evropa, sociální geografie, Česká republika.
Kategorie D – 1. - 3. ročník a kvinta až septima: zaměření – regionální přehled světa

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.3.2015 15:14
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.2.2015 10:33

V úterý 17. 2. se již tradičně v Čáslavi uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Hlavním tématem soutěže se pro tento rok stala hydrosféra. Za naši školu se zúčastnilo osm nejlepších studentů školního kola a šest z nich dosáhlo na stupně vítězů i v okrese.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.2.2015 11:32

 Po roce se opět na konci ledna sešli ti, kteří měli zájem poměřit svoje zeměpisné znalosti s ostatními. Olympiáda se skládala ze třech částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a práce s turistickou mapou. V nejmladší kategorii A - prima si nejlépe vedla Aneta Silvestrová, druhou nejúspěšnější řešitelkou byla Šárka Juklová.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.1.2015 11:44

Ve středu 28. 1. 2015 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích:
Kategorie A – prima: zaměření – planetární geografie, kartografie, fyzická geografie. Kategorie B – sekunda: zaměření – Afrika, Amerika, Austrálie, Oceánie, Antarktida, oceány....

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.3.2014 10:33
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.2.2014 14:46
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.2.2014 8:49

Ve středu 29. ledna se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se jej celkem 36 studentů, kteří poměřovali své znalosti podle věku ve 4 kategoriích. Olympiáda se skládala ze třech částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a práce s turistickou mapou.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.1.2014 10:33
Ve středu 29. 1. 2014 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích:
Kategorie A – prima: zaměření – planetární geografie, kartografie, fyzická geografie

Kategorie B – sekunda: zaměření – Afrika, Amerika, Austrálie, Oceánie, Antarktida, oceány

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.5.2013 11:11

Vojtěch Jeřábek z V4A a Ondřej Suk z V6A se minulý týden vydali na pražskou Přírodovědeckou fakultu zúročit svoje zeměpisné znalosti a popasovat se s konkurencí nejlepších zeměpisářů z republiky. V celostátním kole si výborně vedl Vojta, který ve své kategorii obsadil 7. místo.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.4.2013 9:32
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.3.2013 7:51

Ve středu 27. února se sešlo 50 zeměpisářů, kteří poměřovali své znalosti podle věku ve 4 kategoriích. Olympiáda se skládala ze třech částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a práce s turistickou mapou.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.2.2013 13:12

Ve středu 27. 2. 2013 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích:
Kategorie A: prima
Kategorie B: sekunda
Kategorie C: tercie a kvarta
Kategorie D: 1. –  3. ročník a kvinta až septima

 


Vložil(a) Jitka Křičková dne 11.9.2012 16:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.5.2012 22:19

Bi­o­lo­gic­kým té­ma­tem by­la suk­ce­se - po­sloup­nost vý­vo­je eko­sys­té­mu. Na­ší sna­hou je vy­mo­de­lo­vat suk­ce­si v šes­ti stá­di­ích, aby mě­li žá­ci re­ál­nou a hlav­ně dlou­ho­do­bou před­sta­vu o při­ro­ze­ném vý­vo­ji eko­sys­té­mů bez zá­sa­hu člo­vě­ka. Vy­u­ži­li jsme pří­rod­nin, kte­ré se na­chá­ze­jí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti ško­ly – ma­te­ri­ál ze strus­ko­vých hald na Žiž­ko­vě. Na od­pa­dech z hut­ně­ní, sta­rých zhru­ba 500 let, lze po­zo­ro­vat po­di­vu­hod­nou ab­sen­ci ži­vo­ta, resp. je­ho úpl­né za­čát­ky.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.3.2012 10:18

Ve středu 14. března se v Čáslavi v DDM uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády.
Naše výprava byla velmi úspěšná a přivezla si několik medailí:
Ondřej Suk (V5A) zvítězil v kategorii D a postupuje do krajského kola. Dan Jehlička (V5A) ve stejné kategorii obsadil třetí místo. V kategorii C se na druhém a zároveň postupovém místě umístil Vojtěch Jeřábek (V3A), Veronika Martínková (V4A) obsadila pěkné 6. místo. V kategorii B bodoval na 2. místě Jakub Rejfek (V2A) a Vojtěch Hruška (V2A) na 3. místě.
Radost nám také udělali nejmladší účastníci soutěže (prima), v kategorii A obsadila  Kačka Rosická 1. místo a Anička Kuchařová skončila na 2. místě. Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Předmětová komise zeměpisu

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.2.2012 8:46

V pátek 27. ledna 2012 se v Tylově divadle v Kutné Hoře uskutečnilo slavnostní závěrečné setkání  škol zapojených do projektu Putování prostorem a časem. Projekt probíhal od r. 2009 a naše škola patřila mezi ty, které se do něj  aktivně zapojily.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.9.2011 7:22
Meteorologie je klasickou vědní disciplínou, která v sobě integruje mezioborové prvky fyziky a geografie. Snahou Gymnázia Jiřího Ortena bylo jednak obor přiblížit studentům, jednak zpřístupnit výsledky měření široké veřejnosti. S měřením meteorologických prvků jsme začali již v roce 2007. Ambice posunout a zpřesnit měření a využívat je ve výuce nás vedla k tomu, že jsme pořídili kvalitnější a modernější přístroj.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.6.2011 10:46

Dne 6. června 2011 se v Praze uskutečnilo finále celostátní zeměpisné soutěže Eurorebus. Tato soutěž má dlouholetou tradici a tento rok se konal její již 16. ročník. Naši školu reprezentoval Ondřej Suk z kvarty,  který  do celostátního finále postoupil díky vynikajícímu umístění  v krajském kole Zeměpisné olympiády, kde obsadil 2. příčku.
Do  červnového finále Eurorebusu se kvalifikovalo celkem 165 tříd a přes 300 jednotlivců z celé republiky. Ondra se v těžké konkurenci neztratil a ve své kategorii, kde soutěžilo dalších 62 finalistů, obsadil krásné 20. místo. Gratulujeme!

Daniela Zatloukalová
 
 
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.5.2011 8:52

Minulý týden ve čtvrtek proběhlo v Plzni celostátní kolo zeměpisné olympiády. Organizačním a odborným garantem soutěže se stala místní Katedra geografie FPE ZČU. V každé ze čtyř kategorií soutěžili vítězové krajských kol a sekundán Vojtěch Jeřábek obsadil v kategorii B vynikající páté místo. K tomuto úspěchu mu blahopřejeme!
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.4.2011 8:53

Vojtěch Jeřábek (sekunda), Ondřej Suk, Daniel Jehlička (oba kvarta) a Matěj Drahokoupil (C1B) ve čtvrtek 7. dubna příkladně bojovali v Krajském kole zeměpisné olympiády.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.3.2011 12:26
Ve středu 9. března se úspěšní řešitelé školního kola zeměpisné olympiády vydali poměřit své  znalosti do Čáslavi, kde se konalo okresní kolo. Naši výpravu tvořilo dohromady 8 studentů – Vojtěch Hruška a Barbora Lázňovská z primy, Vojtěch Jeřábek a Hana Brzobohatá ze sekundy, Ondřej Suk a Daniel Jehlička z kvarty a nejstarší kategorii reprezentovali Otto Pospíšil z V5A a Matěj Drahokoupil z C1B.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.2.2011 13:47

Ve středu dne 16.2. 2011 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích: