Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 28.2.2012 15:35

Dne 21. února proběhlo v kině Modrý kříž okresní kolo celostátní soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov "Ten verš si tiše říkám...". Porota, v níž zasedly např. herečky pražských divadel či pracovnice Národní knihovny ČR, vybrala v každé kategorii tři nejlepší recitátory, kteří tak postupují do kola krajského. V kategorii nad 17 let uspěla BARBORA PRCHALOVÁ (C3A), reprezentující naši školu. Gratulujeme!

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.2.2012 10:16

Dne 22. 2. 2012 se třída C1A zúčastnila masopustního průvodu s mateřskou školkou Pohádka. Nevěsty, ženichové, rozverný kůň a další masky oživily všední kutnohorské dopoledne. Snad největším zážitkem byl tanec našich spolužáků nevěsty Adély a ženicha Patrika před obchody živnostníků, kteří dětem darovali masopustní výslužku. Těšíme se na příští rok.  

Dan Dvořák C1A

Fotogalerie regionálnéího zpravodajství Svoboda.info

Vložil(a) Radka Olivová dne 23.2.2012 18:31

Tech­no­pla­ne­ta je dět­ská šif­ro­va­cí hra, kte­rou pro vás po­řá­dá Klub KAPSA. Hra je ur­če­na pro pě­ti­člen­né týmy žá­ků ZŠ ne­bo od­po­ví­da­jí­cích roč­ní­ků ví­ce­le­tých gym­ná­zií a pro­bí­há vždy na ja­ře for­mou ně­ko­li­ka in­ter­ne­to­vých kol. Je­jich nej­ú­spěš­něj­ší účast­ní­ci si změ­ří sí­ly v praž­ském fi­ná­le.

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 23.2.2012 10:29

KMD pořádá po jarních prázdninách v úterý 6. března další (letos již pátý) zájezd na představení do Prahy. Na programu je komedie Milana Uhdeho "Zázrak v černém domě" v Divadle Na zábradlí. Případní náhradnící se můžou hlásit v kabinetu ČJL-ZSV v I. patře. (více informací dále)

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.2.2012 13:39

 V úterý 21.2.2011 proběhlo na naší škole okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ve čtyřech kategoriích pro základní a střední školy. Stejně jako v loňských ročnících i letos naši studenti dosáhli  výborných výsledků. V kategorii I.A obsadil druhé místo Jan Křemenák ze sekundy. Tato kategorie v okresním kole končí.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.2.2012 11:54


V pátek 24.2.2012 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích:
Kategorie A - prima: zaměření - planetární geografie, kartografie, fyzická geografie
Kategorie B - sekunda: zaměření - Afrika, Amerika, Austrálie, Oceánie, Antarktida, oceány
Kategorie C - tercie a kvarta: zaměření - Evropa, sociální geografie, Česká republika
Kategorie D - 1. - 3. ročník a kvinta až septima: zaměření - regionální přehled světa, globální problémy
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.2.2012 8:46

Vítězkou 11. ročníku soutěže O cenu Munkovy nadace se stala studentka sexty Karolína Lipská (The euro duel: An optimist vs sceptical view on common currency), na druhém místě se umístila Karolína Moravcová z C3C (Real and virtual worlds around us: Are they compatible?) a o třetí místo se podělili sextáni Zuzana Pekárková (Should Gays Be Allowed to Adopt children?) a Janek Kořistka (Real and virtual worlds ...)

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.2.2012 20:47

Ni­čí nám, jak psa­ly Uči­tel­ské no­vi­ny v dub­nu 2011, ko­man­do ze­le­ných fa­na­ti­ků Šu­ma­vu? Je sna­ha za­me­zit ká­ce­ní le­sů na­pa­de­ných kůrov­ci v prv­ních zónách ná­rod­ní­ho par­ku ne­zod­po­věd­ný vě­dec­ký ex­pe­ri­ment, kte­rý nás a na­še po­tom­ky při­pra­ví o kus nej­krás­něj­ší čes­ké pří­ro­dy? Mě­ly by se ško­ly in­for­mač­ním cen­t­rům NP Šu­ma­va vy­hý­bat ob­lou­kem, aby se mlá­dež ne­na­ka­zi­la „ze­le­nou ide­o­lo­gií“, ne­bo by mě­ly žá­kům zpro­střed­ko­vat mí­ně­ní „přá­tel kůrov­ců“?

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.2.2012 12:45

Dal­ší užit­ko­vou rost­li­nu Císt (Cis­tus) před­sta­ví dva­nác­tá sou­těž­ní otáz­ka. Rod Cis­tus je hoj­nou slož­kou stře­do­moř­ské kvě­te­ny, nej­ví­ce dru­hů se vy­sky­tu­je v zá­pad­ním Stře­do­mo­ří, zejmé­na pak ve Špa­něl­sku a Por­tu­gal­sku. Ná­le­ží do če­le­di cis­to­vi­té (Cis­ta­ce­ae). Je znám zejmé­na dí­ky svým ná­pad­ným kvě­tům.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 13.2.2012 8:33
IMG_6239 (800x533)“Dobře mluví jen ten, kdo řekne všechno, co je třeba, a nic víc, než je třeba." (Francois de la Rochefoucauld)

 

V duchu tohoto citátu proběhlo 8. února 2012  v rámci projektu Cestou do parlamentu školní kolo .Vítězným týmem pro tento školní rok se stala septima, a to zcela zaslouženě. Prokázala totiž největší schopnost argumentovat a své argumenty také podpořit zdroji.

...
Vložil(a) admin dne 13. února 2012

V pořadí již sedmém pokračování našeho filmovém klubu tentokrát zabrousíme do úplně jiného žánru a dovolíme si vás pozvat na sci-fi thriller Blade Runner režiséra Riddleyho Scotta ( Vetřelec, Gladiátor ) s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Film se odehrává ve 21. století, kdy společnost Tyrell dosáhla fáze Nexus a vyrobila tzv. replikanty, dokonale identické lidské klony s maximální bojovou výdrží. Poté, co se však replikanti vzbouří a jejich vzpoura je krvavě potlačena, jsou umístěni na mimozemské kolonie a na Zemi jsou zřízeny speciální jednotky zvané Blade Runner, které mají bez milosti eliminovat každého replikanta, co vstoupí nelegálně na Zem. Dnes již klasická sci-.fi a jeden z nejdůležitějších filmů 80. let diváky ve své době vůbec nezaujal a zcela zanikl ve stínu legendárních Hvězdných Válek a svého kultovního statutu nabyl až časem. Pokud máte zájem jej vidět, přijďte v úterý 14. února do místnosti 311. Začínáme jako obvykle v 16:30. Děkujeme Vám za návštěvu.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 8.2.2012 7:33
IMG_5146 (683x1024)Filozofický projekt se na Gymnáziu Jiřího Ortena pomalu stává každoroční tradicí. Výjimkou se nestal ani rok letošní, a tak ve čtvrtek 2. února proběhl pod záštitou zakladatele a organizátora této akce Zdeňka Maňáka další ročník, tentokrát s tématem „Člověk a jeho pobývání na světě“. Tohoto projektu se zúčastňují 4. ročníky gymnazistů, přičemž náplní a cílem...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.2.2012 7:33

Dovolujeme si pozvat studenty Gymnázia Jiřího Ortena na slavnostní premiéru 4. dílu filmové kroniky „Kutná Hora ve 20. století: 1975 – 1989“, která proběhne v pondělí dne 13.2.2012 od 16 do 18 hodin v Tylově divadle v Kutné Hoře.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 7.2.2012 11:05
2012-02-01 13.02.15 (768x1024)Ve středu 1.2.2012 proběhlo regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes. Děvčata Mariánka, Eliška a Klára přijela soutěžit s jinými řečníky o postup do krajského kola. Za účasti 40 soutěžících, kteří byli rozděleni do  4 regionů (Kutná Hora, Kolín, Mělník a Praha-východ), se soutěžilo o nejlepší řečníky. V silné konkurenci jsme se rozhodně neztratili: Klára Šuhajová vyhrála!  Smůlu měla Mariánka...
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 6.2.2012 20:39

 KMD pořádá ve čtvrtek 9. února další (letos již čtvrtý) zájezd na divadelní představení do Prahy. Na programu je britský sitcom "Jistě, pane ministře" v Divadle na Vinohradech. Protože se několik studentů mimořádně odhlásilo, nabízí se zájemcům možnost jet na toto představení. Bližší informace v kabinetu ČJL-ZSV v I. patře.

Vložil(a) Marek Mann dne 6.2.2012 15:55

 V pátek 10. února tradičně od 14:00 se koná v hudebně (učebna č. 311) další beseda z cyklu Mezi nebem a zemí

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 6.2.2012 13:01
CIMG4153 (1024x768)

 

Bylo krásně, sluníčko svítilo, nádherné výhledy, trochu mrzlo, sněhu tak akorát, vařili chutně a nálada? Výborná, dobrá i na bodu mrazu…

Náš lyžák obsahoval všechna myslitelná “nej”: nejlepší kvalita lyžařských dovedností, nejhodnější , ale  zároveň nejupovídanější studenti i nejvíce zraněných.

 

Lyžařský kurz měl motto:  “Kokosy na sněhu aneb...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.2.2012 12:56

Film Taxikář režiséra Martina Scorseseho z roku 1976 je dnes již klasickou noirovou krimi vyprávějící příběh bývalého vietnamského veterána Travise Bickla, který trpí po návratu z Vietnamu nespavostí, a proto se nechá zaměstnat jako noční taxikář. Ve špinavých ulicích New Yorku ale nachází jen násilí, drogy a prodejný sex. V dlouhodobě frustrovaném Travisovi začne růst odhodlání postavit se všudypřítomnému zločinu a morálnímu úpadku. Tento snímek s Robertem De Niro v hlavní roli získal Scorsesemu Zlatou palmu z festivalu v Cannes a čtyři nominace na Oscara, včetně toho za nejlepší snímek. Náš improvizovaný biograf v místnosti 311 se otevírá jako obvykle v 16:30.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.2.2012 8:12

Tak tohle si možná říkali stateční sekundáni, kteří se mnou a s paní profesorkou Královou vyrazili do Prahy.Měli jsme na programu gotiku, syrový středověk. Mdlé sluníčko svítilo, ale zima byla řádná. Přesto jsme se nedali odradit a prošli Starým Městem. Viděli jsme Týnský dvůr i Týnskou školu, hrubou žebrovou klenbu i vznosnou síťovou klenbu, Prašnou bránu, Staroměstskou radnici i Anežský klášter...

 

Vložil(a) Petr Novotný dne 1.2.2012 16:01

Okresní kolo soutěže se střídavě koná na čáslavském a našem gymnáziu. V letošním školním roce bylo na řadě Gymnázium Jiřího Ortena.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.2.2012 8:46

V pátek 27. ledna 2012 se v Tylově divadle v Kutné Hoře uskutečnilo slavnostní závěrečné setkání  škol zapojených do projektu Putování prostorem a časem. Projekt probíhal od r. 2009 a naše škola patřila mezi ty, které se do něj  aktivně zapojily.