Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.3.2012 14:12

Soutěž o cenu Munkovy nadace umožňuje každý rok dvěma studentům podívat se na dva či tři týdny do Anglie. Cílovou destinací je Bournemouth, nádherné přímořské letovisko na jihu Anglie, kde spokojeně rostou dovezené palmy a počet deštivých dnů je na Británii nezvykle nízký, v létě oblast připomíná pobřeží Středozemního moře. Studenti se sem přesto nepřijíždí rekreovat a oddechnout si od školních povinností, právě naopak, cesta z Kutné Hory do Bournemouthu je vlastně cestou ze školy do školy.
 

Vložil(a) Jana Randíková dne 28.3.2012 12:22

Klokan jako každým rokem přilétá v březnu :)

Je to mezinárodní matematická soutěž pro žáky ZŠ a středních škol. Letos se uskutečnil už 15. ročník. Na naší škole se soutěže zúčastnili všichni žáci nižšího gymnázia a zájemci  z vyššího gymnázia.  Absolutními vítězi na škole jsou studenti sekundy. Gratulujeme.

 

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 27.3.2012 18:38

KMD pořádá v úterý 3. dubna letošní poslední zájezd na představení do Prahy. Program je tentokrát zvláštní: Členové KMD si v autobuse budou moci vybrat hned ze dvou představení.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 27.3.2012 17:26
internet_kon (1024x683)

 

 

Po třech letech odmlky, znovu pokračujeme ve společném projektu gymnázií Jiřího Ortena a Szilágyi Erszebét z maďarského Egeru. Projekt si klade za cíl ukázat reálnou snahu navzájem přiblížit zemi a region, ve kterém žijeme. Úkolem projektu u nás bude vytvořit třídenní program pro turisty, kteří zavítají do našeho regionu.

 První část projektu se uskuteční v Kutné...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.3.2012 9:40
Dne 22.3. 2012 se čtyři naši studenti zúčastnili krajského kola Olympiády z francouzštiny, které se již tradičně konalo na Gymnáziu v Nymburce.
Obsadili jsme všechny kategorie. Za kategorii A1 Kristýnu Uhrovou (V3A), za A2 Vlastislava Ryšavého (V4A), za B1 Karolínu Moravcovou ( C3C) a za B2 Martinu Mrňákovou (V7A).
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 26.3.2012 9:09
Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality (Sigmund Freud)

Jako každým rokem, tak i letos proběhl celoroční projekt ze sociologie „Mladí výzkumníci“.

Studenti druhého ročníku a sexty si vybrali problém, kterým se chtěli zabývat, a nesměle se vrhli do víru vědecké práce. Vybrané problémy byly zajímavé a naše předmětová komise se těšila na závěrečné výzkumné zprávy. Hodnocení bylo dvoukolové: Nejdříve se hodnotily práce v třídních kolech a nejlepší práce měly být prezentovány v rámci školního kola.

Nejlepší prací se stal výzkum na téma „Obezita u českých školáků - pravda, nebo mýtus?“ výzkumného týmu C2A ve složení: Zuzka Keltnerová, Martina Kopecká, Michaela Martinová, Jana Turková a Petra Zíková.

S1060027 (632x344)

...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 26.3.2012 9:06
 

debatni_liga_kraj (1024x683)

Dne 22.3.2012 se uskutečnilo krajské finále projektu “Cestou do Parlamentu”. Náš tým pod vedením Z. Maňáka a ve složení Eliška Opasková,  Kateřina Kratochvílová, Barbora Nováková, Nikol Lukešová, Šárka Ondráková, Aneta Martínková, Adam Dizon, Radomil Šibrava, Tomáš Kropáček,  Jana Modráčková a Josef Šmejkal se vydal do Prahy, aby změřil síly s dalšími...
Vložil(a) Petr Novotný dne 23.3.2012 8:39

Dne 22. 3. proběhlo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce v Kladně. Naše škola měla dvě želízka v ohni, obě se díky svým výkonům proměnila v drahé kovy.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.3.2012 11:52

Dne 20. března 2012 se v Černínském paláci sešli vybraní soutěžící desátého ročníku soutěže Frankofonie.  Lucie Dudlová obsadila 6. místo v soutěži středních škol.

Vložil(a) Radka Olivová dne 19.3.2012 19:00

Sou­těž­ní rost­li­na ča­jov­ník (Ca­mel­lia) je stá­le­ze­le­ná rost­li­na s lis­ty růz­né ve­li­kos­ti, krát­ký­mi ston­ky, bí­lý­mi kvě­ty (po­dob­ný­mi kvě­tům třeš­ní) a plo­dy po­dob­ný­mi oře­chu. V sou­čas­né do­bě se uvá­dí je­di­ný druh ča­jov­ník čín­ský (Ca­mel­lia si­nensis). Ten se pak čle­ní do dvou va­ri­et - čajov­ník čín­ský a ča­jov­ník asám­ský.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.3.2012 10:18

Ve středu 14. března se v Čáslavi v DDM uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády.
Naše výprava byla velmi úspěšná a přivezla si několik medailí:
Ondřej Suk (V5A) zvítězil v kategorii D a postupuje do krajského kola. Dan Jehlička (V5A) ve stejné kategorii obsadil třetí místo. V kategorii C se na druhém a zároveň postupovém místě umístil Vojtěch Jeřábek (V3A), Veronika Martínková (V4A) obsadila pěkné 6. místo. V kategorii B bodoval na 2. místě Jakub Rejfek (V2A) a Vojtěch Hruška (V2A) na 3. místě.
Radost nám také udělali nejmladší účastníci soutěže (prima), v kategorii A obsadila  Kačka Rosická 1. místo a Anička Kuchařová skončila na 2. místě. Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Předmětová komise zeměpisu

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 14.3.2012 15:35

Přijímací řízení pro školní rok 2012-2013

Ve školním roce 2012/2013 můžeme otevřít až 3 třídy pro 90 absolventů 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro 30 absolventů 5. ročníku ZŠ. Přihlášky přijímáme do 15.3. 2012.

Přehled počtu přihlášek čtyřleté

Přehled počtu přihlášek osmileté

Aktuální informace o přijímacím řízení najdete v menu Pro rodiče.

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 14.3.2012 14:40

Dne 14. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako klání talentovaných středoškoláků, kteří svými seminárními pracemi prokážou mimořádnou schopnost řešení odborných problémů v jednom z 18 vědních oborů. Nad letošním 34. ročníkem navíc převzal záštitu prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR.

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 12.3.2012 13:20

Všechny zájemce o četbu (jakož i všechny letošní i budoucí maturanty) zveme na scénické čtení z projektu Listování, které se koná dne 23. 3. 2012 od 17 hodin v Městské knihovně v Kutné Hoře. Scénické čtení (v podání Lukáše Hejlíka - viz foto) by nám mělo zprostředkovat prožitek z četby, který je podobný prožitku během vlastního čtení. Pokud tedy nemáte přečteného Jacka Kerouaca, přijďte si tuto mezeru v literárních vědomostech zdarma odstranit na nabízené scénické představení.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.3.2012 14:25

Pro všechny milovníky umění máme dobrou zprávu. Opět vyrážíme. Tentokrát do muzea umění starověku Pergamon v Berlíně.
Organizační pokyny
Odjezd: sobota  5.5. 2012 v 5:00hod od GJO
Návrat: pozdní noční hodina
Cena: autobus 550 Kč, vstupné 10Eu
S sebou: platný cestovní doklad, kapesné, jídlo
Prosíme zájemce, aby se co nejdříve hlásili v kabinetu EVV

Monika Peková  a Štěpánka Králová
 

Vložil(a) Radka Olivová dne 7.3.2012 21:59

Pro­běh­lo škol­ní ko­lo bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii A, B (15. 2. 2012). Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 46. roč­ní­ku jsou Tva­ry v ži­vé pří­ro­dě.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.3.2012 10:17


Kategorie A – prima:  1. místo Kateřina Rosická, 2. místo Anna Kuchařová, 3. místo Kateřina Melounová
Kategorie B – sekunda:   1. místo Jakub Rejfek, 2. místo Vojtěch Hruška, 3. místo Huynh Dang Khoa
Kategorie C – tercie, kvarta:  1. místo  Veronika Martínková (V4A) , 2. místo Vojtěch Jeřábek(V3A), 3. místo Jana Lipská (V4A)
Kategorie D – 1. – 3. ročník:  1. místo Daniel Jehlička (V5A), 2. místo Ondřej Suk (V5A), 3. místo Otto Pospíšil (V6A)
 

Vložil(a) Radka Olivová dne 5.3.2012 13:42

Dal­ší sou­těž­ní rost­li­nou je ba­ná­nov­ník. Rod Musa za­hr­nu­je jak dru­hy vel­ké jen ně­ko­lik de­sí­tek cen­ti­me­t­rů, tak dru­hy ná­le­ží­cí svým vzrůs­tem 7 až 15 m k nej­vyš­ším by­li­nám svě­ta. Ba­ná­nov­ník má pů­vod v ob­las­ti me­zi In­dií, os­t­ro­vy Me­la­nésie a No­vou Gui­ne­ou. Je­ho plo­dy - ba­ná­ny - jsou žá­da­nou ko­mo­di­tou.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.3.2012 8:25

Ovčí rodinka, jejímž domovem je už druhým rokem vyhrazený prostor školní zahrady, se v úterý 28. února 2012 rozrostla o dalšího člena. Roztomilé jehňátko se narodilo v odpoledních hodinách, přibližně mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou a má se čile k světu.