Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 30.10.2013 18:24
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 30.10.2013 10:37
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.10.2013 9:09

Tentokrát Klub rodáků a přátel Kutné Hory zadává jednotné téma pro všechny účastníky soutěže. Soutěžící by na základě přečtení knihy pamětí prof. Františka Munka Moje století (z Kutné Hory k Tichému oceánu) měli vypracovat esej a prezentaci reagující na některá fakta a myšlenky obsažené v knize.

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.10.2013 13:49
Příznivci umění a předvánoční Vídně,
i letos jsme pro vás připravily výpravu za uměním. Tentokráte nás v Albertině čeká výstava fauvistických malířů. Můžete se těšit na obrazy Henriho Mattisse, Andrého Deraina, Maurice de Vlamincka nebo Georgese Braqua. Těší se na Vás

Monika Peková a Štěpánka Králová

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.10.2013 12:51
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.10.2013 16:24

Šá­chor pa­pí­ro­dár­ný (Cyperus pa­py­rus) po­chá­zí z Af­ri­ky. Če­leď šá­cho­ro­vi­tých (Cypera­ce­ae) čí­tá ví­ce než 600 dru­hů. Šá­chor ná­le­ží k nej­star­ším kultur­ním rost­li­nám vů­bec. Z dře­ně je­ho ston­ků při­pra­vo­va­li sta­ří Egyp­ťa­né pa­pír již před 5000 le­ty. Kdo ví, zda by se nám za­cho­va­lo to­lik pí­sem­ných zpráv o sta­ro­vě­ku, kdy­by ne­by­lo šá­cho­ru.                                                                                                
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.10.2013 14:21

Ce­tyl pal­mi­ta­te, Ala­e­is gui­ne­ensis, Gly­ce­ril stea­ra­te, Hyd­ra­ted palm gly­ce­ri­des, Octyl pal­mi­ta­te, Palm fru­it oil, Palm ker­nel, Palm oil ker­nel, Palm stea­ri­ne, Pal­ma­te, Pal­mi­ta­te, Pal­mi­ti­ca­cid, Pal­mi­toyl oxos­tea­ra­mi­de, Pal­mi­toyl tetra­pep­ti­de-3, Pal­mi­tylal­co­hol, Pal­mo­lein, Rost­lin­ný olej, So­di­um ker­ne­la­te, So­di­um palm ker­ne­la­te ne­bo Stea­ric acid.                                                                                                                                                                        
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.10.2013 13:33
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.10.2013 7:49
Odjezd: od budovy gymnázia v sobotu 18. 1. 2014, sraz účastníků kurzu v 8:45, odjezd v 9:00 hod. V penzionu začínáme obědem.

Příjezd:  v sobotu 25. 1. 2014 k budově GJO přibližně ve 12:00 hod.

Vedoucí  kurzu: Mgr. Daniela Zatloukalová

Ubytování:  Apartmány Belveder Janské Lázně

 

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 10.10.2013 13:41
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.10.2013 8:44
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.10.2013 12:57
Vložil(a) Radka Olivová dne 8.10.2013 21:37

    

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.10.2013 13:05
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.10.2013 21:40

Ce­tyl pal­mi­ta­te, Ala­e­is gui­ne­ensis, Gly­ce­ril stea­ra­te, Hyd­ra­ted palm gly­ce­ri­des, Octyl pal­mi­ta­te, Palm fru­it oil, Palm ker­nel, Palm oil ker­nel, Palm stea­ri­ne, Pal­ma­te, Pal­mi­ta­te, Pal­mi­ti­ca­cid, Pal­mi­toyl oxos­tea­ra­mi­de, Pal­mi­toyl tetra­pep­ti­de-3, Pal­mi­tylal­co­hol, Pal­mo­lein, Rost­lin­ný olej, So­di­um ker­ne­la­te, So­di­um palm ker­ne­la­te ne­bo Stea­ric acid.                                                                                                                                                                        
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.10.2013 15:15

Další soutěžní rostlinou je lí­či­dlo dvou­do­mé (Phy­to­lac­ca di­o­i­ca). Ro­do­vé jmé­no Phy­to­lac­ca je slo­že­no z řec­ké­ho slo­va pro „rost­li­na“ a la­tin­ské­ho slova pro „lak“ (snad pro­to, že plo­dy vy­pa­da­jí ja­ko na­la­ko­va­né), la­tin­ské dru­ho­vé jmé­no di­o­icum/di­o­i­ca zna­me­ná čes­ky dvou­do­mý/dvou­do­má.                                                                                                                                           

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.10.2013 7:30
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.10.2013 11:13
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.10.2013 19:50
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.10.2013 14:01

Tentokrát Klub rodáků a přátel Kutné Hory zadává jednotné téma pro všechny účastníky soutěže. Soutěžící by na základě přečtení knihy pamětí prof. Františka Munka Moje století (z Kutné Hory k Tichému oceánu) měli vypracovat esej a prezentaci reagující na některá fakta a myšlenky obsažené v knize.

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.10.2013 9:00