Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 30.1.2014 13:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.1.2014 15:20

Pří­běh ky­ti­ček na­šich (pra)ba­bi­ček

Po­ko­jo­vé rost­li­ny za­ča­li li­dé pěs­to­vat v prů­bě­hu 19. sto­le­tí, přes­ně­ji v ob­do­bí, kte­ré­mu v kul­tur­ních dě­ji­nách střed­ní Ev­ro­py ří­ká­me bie­der­me­ier [bídr­ma­jer], te­dy ve dru­hé čtvr­ti­ně 19. sto­le­tí.                                                                                                                                               
                                                                                                                                 
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.1.2014 15:06
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 24.1.2014 15:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.1.2014 7:57
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 15.1.2014 17:03

Městská knihovna Kutné Hory upozorňuje naše studenty, kteří se chtějí zúčastnit dal­šího dílu z cyk­lu scé­nic­ké­ho čte­ní „Lis­to­vá­ní“, na změnu místa konání.

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.1.2014 14:28
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.1.2014 10:33
Ve středu 29. 1. 2014 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády v následujících kategoriích:
Kategorie A – prima: zaměření – planetární geografie, kartografie, fyzická geografie

Kategorie B – sekunda: zaměření – Afrika, Amerika, Austrálie, Oceánie, Antarktida, oceány

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.1.2014 22:19
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.1.2014 11:45
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.1.2014 13:18
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.1.2014 10:17

Odjezd: od budovy gymnázia v sobotu 18. 1. 2014, sraz účastníků kurzu v 8:45, odjezd v 9:00 hod. V penzionu začínáme obědem.

Příjezd:  v sobotu 25. 1. 2014 k budově GJO přibližně ve 12:00 hod.

Vedoucí  kurzu: Mgr. Daniela Zatloukalová

Ubytování:  Apartmány Belveder Janské Lázně

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.1.2014 9:54
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.1.2014 20:35
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.1.2014 13:20

Po­sled­ní sou­těž­ní rost­li­nou v rám­ci prv­ní­ho po­lo­le­tí škol­ní­ho roku je cypřiš stá­le­ze­le­ný (Cupres­sus semper­vi­rens) zva­ný též cypřiš vždy­ze­le­ný, ital­ský či pra­vý. Jed­ná se o jeh­lič­na­tý strom z če­le­di cypři­šo­vi­té, ros­tou­cí pů­vod­ně ve vý­chod­ním Stře­do­mo­ří od Řec­ka až po ji­ho­zá­pad­ní Írán.                                                                                                                                                                              
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.1.2014 10:28
Gymnázium Jiřího Ortena se rozhodlo prostřednictvím organizace Stonožka pomoci syrským uprchlíkům sbírkou teplého oblečení. Prosíme proto opět, pokud je to ve Vašich možnostech, abyste přinesli z domova své nepoužívané teplé oděvy, které nejsou  poškozeny, a které by se tedy daly ještě využít. Sběr bude probíhat o velké přestávce ve sborovně v úterý 7. ledna. Děkujeme
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.1.2014 9:39
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 5.1.2014 19:20

Srdečně zveme do Městské knihovny Kutné Hory na dal­ší díl z cyk­lu scé­nic­ké­ho čte­ní „Lis­to­vá­ní“. Populární Lukáš Hej­lík nám ten­to­krát před­sta­ví mysteriózní thriller „Inferno“ amerického spisovatele Dana Browna.