Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2015 19:43
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2015 14:50
Dne 11. 2. 2015 pro­běh­lo škol­ní ko­lo Bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii C a D. Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 49. roč­ní­ku pro tyto ka­te­go­rie je Život stromu. Následně 16. 2. 2015 změřili žáci své biologické dovednosti v rámci kategorie B. Zde řešili zajímavé úlohy na téma Země živitelka aneb Příroda ve službách člověka.                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.2.2015 19:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2015 21:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.2.2015 9:40

Má­te rá­di po­hád­ky? Jste her­ci, mu­zi­kan­ti, vý­tvar­ní­ci, ne­bo se jen rá­di za­po­ju­je­te do ve­řej­né­ho dě­ní a po­má­há­te při or­ga­ni­za­ci růz­ných ak­cí, pře­de­vším těch s dět­mi?


Vložil(a) Radka Olivová dne 19.2.2015 19:38
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.2.2015 17:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.2.2015 13:54
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.2.2015 21:55
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.2.2015 21:11
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.2.2015 11:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.1.2015 10:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.1.2015 16:17
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.1.2015 17:28
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.1.2015 17:12
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.1.2015 22:24
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.1.2015 20:17
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.1.2015 11:04
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.12.2014 22:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.12.2014 22:35
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.12.2014 6:59
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.12.2014 16:34
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.12.2014 10:44
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.12.2014 22:59
Vložil(a) Radka Olivová dne 8.12.2014 15:25
Vložil(a) Radka Olivová dne 8.12.2014 15:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.12.2014 23:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.12.2014 14:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.12.2014 14:05