Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 25.11.2016 12:57
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.8.2016 8:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.3.2016 16:36
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.1.2016 9:56
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.10.2015 19:51
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.4.2015 9:51

Osvědčený lektor Guy Cheetham ze společnosti English Conversation Week opět oslovil naši školu s nabídkou pětidenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny.

Jedná se o ...

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.4.2015 18:19
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.12.2014 10:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.10.2014 17:08
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.10.2014 14:15
Sek­ce an­g­lic­ké­ho ja­zy­ka po dvou le­tech opět po­řá­dá škol­ní vzdě­lá­va­cí zá­jezd do Lon­dý­na, ten­to­krát v kom­bi­na­ci s uni­ver­zit­ním Ox­for­dem a War­ner Bros Stu­di­em, kde se na­tá­če­ly fil­my o Har­ry Po­tte­ro­vi. Jak­ko­li vzdá­le­ná se ta­to ak­ce mů­že zdát (ter­mín: 22. 6. - 26. 6. 2015), je tře­ba zá­jezd re­zer­vo­vat již ny­ní.                                                                                              
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2014 13:54
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2014 12:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.5.2014 23:17

Osvědčený lektor Guy Cheetham ze společnosti English Conversation Week opět oslovil naši školu s nabídkou čtyřdenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny. Jedná se o...

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 2.5.2014 11:01

Osvědčený lektor Guy Cheetham ze společnosti English Conversation Week opět oslovil naši školu s nabídkou čtyřdenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny. Jedná se o...

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.4.2014 11:17
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.3.2014 10:13
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.2.2014 8:18

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 proběhlo již tradičně na naší škole okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, a to celkem ve čtyřech kategoriích. Stejně jako v loňských ročnících i letos naši studenti dosáhli  výborných výsledků, zvláště v kategorii II. B a III. A.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.9.2013 10:20
Jménem Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a Města Kutná Hora si vás dovoluji pozvat na vzpomínkový pořad a slavnostní představení knihy pamětí prof. Františka Munka, kutnohorského rodáka
 
František Munk: Moje století (z Kutné Hory k Tichému oceánu)
 

Čtvrtek 19. září 2013, 17 hod., Kutná Hora, Spolkový dům, Lierova ulice

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.9.2013 9:15
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.7.2013 17:35
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 13:41
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 12:52

Mysleli jste si, že koukání na filmy celý týden je jen flákání? Omyl! Paní Svobodová nás po zhlédnutí filmu donutila svými dotěrnými otázkami přemýšlet nad různými historickými událostmi. A to počínaje zrušením otroctví v Anglii a Americe zastoupených např. filmem Lincoln či Amazing  Grace, až po film Nepřítel před branami zobrazující krvavou bitvu o Stalingrad z II. světové války.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.5.2013 9:28

O další skvělý úspěch v jazykových soutěžích se zasloužil Albert Púry (V4A). V celostátním kole olympiády v anglickém jazyce kategorie IIB (nižší ročníky víceletých gymnázií a ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků) konaném 14. 5. v Praze obsadil v  tvrdé konkurenci čtrnácti vítězů krajských kol výborné 5. místo, když od pomyslného bronzu ho dělily doslova desetinky bodu. Blahopřejeme!

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2013 9:17

Společnost English Conversation Week oslovila naší školu s nabídkou týdenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny.

Jedná se o...

 

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.3.2013 9:23

Dne 26. 3. 2013 úspěšně reprezentoval naši školu v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce, kde obsadil 1. místo a stal se tak nejlepším angličtinářem v dané kategorii v kraji. Dále postupuje do celostátního kola, ve kterém mu přejeme hodně úspěchů.

Blahopřejeme!

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.3.2013 8:18
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.2.2013 10:39
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.12.2012 10:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.9.2012 17:50
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 8.5.2012 8:25
      
Minulý víkend proběhlo v Dánském Haslevu závěrečné setkání účastníků projektu Partnerství škol Comenius.
Vložil(a) Šárka Rosická dne 30.6.2011 14:29

 

  Generační výpověď náctiletých ve filmech z pěti posledních dekád byla tématem letošního filmového „festivalu“.

 

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 1.6.2011 14:45

Seznam témat

5.10.

Štěpánovská, Falge, Černohorský

Cizí jazyky, angličtina jako světový jazyk

12.10.

Karkošová, Uhlíková, Onderková, Kacafírková

Velká Británie – geografie, zajímavá místa

19.10.

Onderková

Velká Británie – historie

2.11.

Černohorský

Masmédia

9.11.

Karkošová

Austrálie, Nový Zéland

16.11.

Míčová

New York

23.11

Falge

Washington

30.11.

Karal

Britská literatura od počátků do 18. století

7.12.

Jirkovská, Míčová, Čapková

Britská literatura 19.-20.století

14.12.

Jirkovská

Kanada, Irsko

21.12.

Kacafírková

Vzdělávací systémy ČR a anglicky mluvících zemí

4.1.

Jaroš

Systém zdravotnictví, sport

11.1.

Uhlíková

Česká republika

18.1.

Čapková

Praha

25.1.

Štěpánovská

Národní tradice a svátky v ČR a anglicky mluvících zemích

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.5.2011 12:01

Letošní soutěže se zúčastnilo 15 žáků primy a 2 studentky ze sexty našeho gymnázia. Iva Tvrdíková zpracovala návrh scénaře a byla režisérkou celého soutěžního snímku  a jako asistentka režie a zároveň herečka pomáhala Michaela Pospíšilová. Nadšenými herci s určitou trémou byli primáni, kteří Kutnou Horou provádějí a předvádějí jednu z pověstí kutnohorských.

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 14.3.2011 18:38

    Po dočasném období „klidu před bouří“ ...

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.2.2011 14:24

Dnes 18.2.2011 proběhlo na naší škole okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ve všech pěti kategoriích pro základní a střední školy. Stejně jako v loňských ročnících i letos naši studenti dosáhli  výborných výsledků.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 15.2.2011 7:44