Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 25.11.2016 12:57
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.8.2016 8:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.3.2016 16:36
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.1.2016 9:56
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.10.2015 19:51
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.4.2015 9:51

Osvědčený lektor Guy Cheetham ze společnosti English Conversation Week opět oslovil naši školu s nabídkou pětidenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny.

Jedná se o ...

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.4.2015 18:19
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.12.2014 10:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.10.2014 17:08
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.10.2014 14:15
Sek­ce an­g­lic­ké­ho ja­zy­ka po dvou le­tech opět po­řá­dá škol­ní vzdě­lá­va­cí zá­jezd do Lon­dý­na, ten­to­krát v kom­bi­na­ci s uni­ver­zit­ním Ox­for­dem a War­ner Bros Stu­di­em, kde se na­tá­če­ly fil­my o Har­ry Po­tte­ro­vi. Jak­ko­li vzdá­le­ná se ta­to ak­ce mů­že zdát (ter­mín: 22. 6. - 26. 6. 2015), je tře­ba zá­jezd re­zer­vo­vat již ny­ní.                                                                                              
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2014 13:54
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2014 12:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.5.2014 23:17

Osvědčený lektor Guy Cheetham ze společnosti English Conversation Week opět oslovil naši školu s nabídkou čtyřdenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny. Jedná se o...

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 2.5.2014 11:01

Osvědčený lektor Guy Cheetham ze společnosti English Conversation Week opět oslovil naši školu s nabídkou čtyřdenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny. Jedná se o...

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.4.2014 11:17
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.3.2014 10:13
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.2.2014 8:18

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 proběhlo již tradičně na naší škole okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, a to celkem ve čtyřech kategoriích. Stejně jako v loňských ročnících i letos naši studenti dosáhli  výborných výsledků, zvláště v kategorii II. B a III. A.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.9.2013 10:20
Jménem Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a Města Kutná Hora si vás dovoluji pozvat na vzpomínkový pořad a slavnostní představení knihy pamětí prof. Františka Munka, kutnohorského rodáka
 
František Munk: Moje století (z Kutné Hory k Tichému oceánu)
 

Čtvrtek 19. září 2013, 17 hod., Kutná Hora, Spolkový dům, Lierova ulice

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.9.2013 9:15
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 1.7.2013 17:35
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 13:41
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 12:52

Mysleli jste si, že koukání na filmy celý týden je jen flákání? Omyl! Paní Svobodová nás po zhlédnutí filmu donutila svými dotěrnými otázkami přemýšlet nad různými historickými událostmi. A to počínaje zrušením otroctví v Anglii a Americe zastoupených např. filmem Lincoln či Amazing  Grace, až po film Nepřítel před branami zobrazující krvavou bitvu o Stalingrad z II. světové války.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.5.2013 9:28

O další skvělý úspěch v jazykových soutěžích se zasloužil Albert Púry (V4A). V celostátním kole olympiády v anglickém jazyce kategorie IIB (nižší ročníky víceletých gymnázií a ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků) konaném 14. 5. v Praze obsadil v  tvrdé konkurenci čtrnácti vítězů krajských kol výborné 5. místo, když od pomyslného bronzu ho dělily doslova desetinky bodu. Blahopřejeme!

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2013 9:17

Společnost English Conversation Week oslovila naší školu s nabídkou týdenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny.

Jedná se o...

 

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.3.2013 9:23

Dne 26. 3. 2013 úspěšně reprezentoval naši školu v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce, kde obsadil 1. místo a stal se tak nejlepším angličtinářem v dané kategorii v kraji. Dále postupuje do celostátního kola, ve kterém mu přejeme hodně úspěchů.

Blahopřejeme!

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.3.2013 8:18
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.2.2013 10:39
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.12.2012 10:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.9.2012 17:50
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 8.5.2012 8:25
      
Minulý víkend proběhlo v Dánském Haslevu závěrečné setkání účastníků projektu Partnerství škol Comenius.
Vložil(a) Šárka Rosická dne 30.6.2011 14:29

 

  Generační výpověď náctiletých ve filmech z pěti posledních dekád byla tématem letošního filmového „festivalu“.

 

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 1.6.2011 14:45

Seznam témat