Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 28.4.2014 13:06
Lí­pěn­ka af­ric­ká (Spar­man­nia af­ri­ca­na)
Lí­pěn­ka, zva­ná též po­ko­jo­vá lip­ka, po­chá­zí z již­ní Af­ri­ky, a to z nejmen­šího, ale na dru­hy nej­bo­hat­ší­ho bi­o­ge­o­gra­fic­ké­ho re­gi­o­nu Ca­pensis. Do­sta­la jmé­no po švéd­ském bo­ta­niko­vi Sparr­ma­no­vi, jenž byl žá­kem Lin­né­o­vým (Carl von Lin­né [1707–1778] – švéd­ský bo­ta­nik, za­kla­da­tel rost­lin­né­ho jme­no­slo­ví).                                                                    
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.4.2014 11:06

Když mě vyhlásili jako první na krajském kole olympiády z francouzského jazyka, nemohla jsem uvěřit, že postupuji do celostátního kola. Úplná euforie ale s postupem času vymizela a nahrazovaly ji nepředstavitelné nervy.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.4.2014 13:38
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.4.2014 12:28
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.4.2014 8:56
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.4.2014 11:17
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.4.2014 9:36
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2014 11:45
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2014 7:23

Na důkaz našeho půlročního česko-německého přátelství jsme 6. dubna 2014 vyrazili s úsměvem na rtech (a slzou v oku) do Rathenow, města zhruba 70 km západně od Berlína. O osm hodin později jsme již byli v zemi, kde jsme nikomu nerozuměli, nikdo naštěstí ani nerozuměl nám, a kde, jak jsme se přesvědčili následující den, se za čtrnáct dní mohou stát z třešní broskve.

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2014 12:23
Bla­ho­čet růz­no­lis­tý ne­bo­li bla­ho­čet zte­pi­lý (Arau­ca­ria he­te­ro­phyl­la)
Rod Arau­ca­ria pa­t­ří­cí do če­le­di bla­ho­če­to­vi­tých (Arau­ca­ri­a­ce­ae) za­hr­nu­je 19 dru­hů, kte­ré jsou dnes roz­ší­ře­ny vý­hrad­ně na již­ní po­lo­kou­li. Vr­cho­lu své­ho roz­ší­ře­ní do­sáh­ly arau­kárie v ju­ře, ge­o­lo­gic­ké pe­ri­o­dě kla­de­né do ob­do­bí před 200–145 mi­li­o­ny le­ty, tak­že by­ly sou­čas­ní­ky všech po­pu­lár­ních di­no­sau­rů.             
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.4.2014 9:59
Jak je zvykem v posledních letech, i okresní kolo 55. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F se konalo na našem gymnáziu, a to dne 27. března 2014. Co ovšem není obvyklé, je to, že naši studenti obsadili v obou kategoriích první místa.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.4.2014 9:55

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a užít si to…“
těmito slovy přivítal velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze žáky středních škol, kteří se včera, v úterý dne 8. dubna 2014, zúčastnili celostátního kola olympiády v německém jazyce. Za naši školu soutěžily Anna Křemenáková ze sexty a Julia Maria Finková z kvinty.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.4.2014 8:11
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.4.2014 7:01