Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 24.10.2014 20:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.10.2014 14:28
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.10.2014 14:16
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.10.2014 12:36

V kalendářním roce 2014 se v GJO mimořádně dařilo olivám. Letos na podzim se nám dokonce pěkně vybarvily.

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 23.10.2014 9:19
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.10.2014 17:08
Vložil(a) Petr Novotný dne 21.10.2014 13:34
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.10.2014 10:48
je celostátní soutěž pořádaná Katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích, u počítačů. Každý soutěžící dostane elektronický test s 15 otázkami, odpovídá nejčastěji zaškrtáváním možností, může vepisovat text či manipulovat s objekty pomocí myši.
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.10.2014 20:21
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.10.2014 9:53
Milí studenti,
rády bychom Vás pozvaly na tradiční výpravu za uměním do předvánoční Vídně. Letos se můžeme těšit na výstavu španělského malíře Joana Miróa, kterou pro nás připravila galerie Albertina, v Leopoldově muzeu budeme obdivovat kresby a malby Francouze Toulouse – Lautreca.
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.10.2014 14:47

                                                                         

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.10.2014 8:37
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.10.2014 7:15
Po třech hodinách hudební výchovy, strávených nad tématem lidová hudba, prezentovalo 6 vytvořených skupin třídy V1A svoji práci . První skupina nás seznámila s nejpoužívanějšími intervaly v lidové hudbě - tercií a sextou, druhá měla tipy lidových kapel, poznali jsme cimbálovku, dudáckou  a hudáckou kapelu.
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.10.2014 17:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.10.2014 14:56
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.10.2014 14:15
Sek­ce an­g­lic­ké­ho ja­zy­ka po dvou le­tech opět po­řá­dá škol­ní vzdě­lá­va­cí zá­jezd do Lon­dý­na, ten­to­krát v kom­bi­na­ci s uni­ver­zit­ním Ox­for­dem a War­ner Bros Stu­di­em, kde se na­tá­če­ly fil­my o Har­ry Po­tte­ro­vi. Jak­ko­li vzdá­le­ná se ta­to ak­ce mů­že zdát (ter­mín: 22. 6. - 26. 6. 2015), je tře­ba zá­jezd re­zer­vo­vat již ny­ní.                                                                                              
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.10.2014 17:15
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.10.2014 12:19