Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2015 19:43
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2015 14:50
Dne 11. 2. 2015 pro­běh­lo škol­ní ko­lo Bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii C a D. Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 49. roč­ní­ku pro tyto ka­te­go­rie je Život stromu. Následně 16. 2. 2015 změřili žáci své biologické dovednosti v rámci kategorie B. Zde řešili zajímavé úlohy na téma Země živitelka aneb Příroda ve službách člověka.                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.2.2015 19:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2015 21:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.2.2015 9:40

Má­te rá­di po­hád­ky? Jste her­ci, mu­zi­kan­ti, vý­tvar­ní­ci, ne­bo se jen rá­di za­po­ju­je­te do ve­řej­né­ho dě­ní a po­má­há­te při or­ga­ni­za­ci růz­ných ak­cí, pře­de­vším těch s dět­mi?


Vložil(a) Lukáš Provaz dne 19.2.2015 19:56
Vložil(a) Radka Olivová dne 19.2.2015 19:38
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.2.2015 13:38
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.2.2015 13:29
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.2.2015 17:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.2.2015 13:54
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.2.2015 10:33

V úterý 17. 2. se již tradičně v Čáslavi uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Hlavním tématem soutěže se pro tento rok stala hydrosféra. Za naši školu se zúčastnilo osm nejlepších studentů školního kola a šest z nich dosáhlo na stupně vítězů i v okrese.

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.2.2015 21:55
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.2.2015 21:11
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.2.2015 8:12
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 11.2.2015 13:01
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.2.2015 12:05
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.2.2015 11:36
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.2.2015 11:32

 Po roce se opět na konci ledna sešli ti, kteří měli zájem poměřit svoje zeměpisné znalosti s ostatními. Olympiáda se skládala ze třech částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a práce s turistickou mapou. V nejmladší kategorii A - prima si nejlépe vedla Aneta Silvestrová, druhou nejúspěšnější řešitelkou byla Šárka Juklová.