Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.8.2015 13:15
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.8.2015 13:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.7.2015 13:13
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.7.2015 9:34
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.6.2015 13:53
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.6.2015 20:03
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.6.2015 19:09
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.6.2015 18:24
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2015 14:35
Vložil(a) Radka Olivová dne 8.6.2015 14:08
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.5.2015 14:58
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.5.2015 11:55
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.5.2015 18:09
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.4.2015 18:59
                                                                                               
Dne 10. 4. 2015 se usku­teč­ni­lo na Gym­ná­ziu Vác­la­va Be­ne­še Tře­bíz­ské­ho ve Sla­ném kraj­ské ko­lo Bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii B. Ná­pl­ní ak­tu­ál­ní­ho 49. roč­ní­ku pro tu­to ka­te­go­rii by­lo té­ma Ze­mě ži­vi­tel­ka aneb Pří­ro­da ve služ­bách člo­vě­ka.                                                                                                              
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.4.2015 14:27
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.4.2015 18:19
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.4.2015 19:14
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.4.2015 18:37
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.3.2015 9:24
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.3.2015 12:46
Vložil(a) Radka Olivová dne 16.3.2015 19:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.3.2015 9:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.3.2015 18:53
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2015 19:43
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2015 14:50
Dne 11. 2. 2015 pro­běh­lo škol­ní ko­lo Bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii C a D. Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 49. roč­ní­ku pro tyto ka­te­go­rie je Život stromu. Následně 16. 2. 2015 změřili žáci své biologické dovednosti v rámci kategorie B. Zde řešili zajímavé úlohy na téma Země živitelka aneb Příroda ve službách člověka.                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.2.2015 19:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2015 21:45