Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Marek Mann dne 29.6.2012 10:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2012 14:18
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2012 13:27
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2012 12:07
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2012 11:35
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2012 11:29
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2012 10:41
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2012 9:36
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 27.6.2012 17:50

Zastupitelstvo města Kutná Hora udělilo 15. května 2012 titul "čestný občan" panu PhDr. Radko Šťastnému, bývalému pedagogovi našeho gymnázia. Stalo se tak na základě jeho dlouhodobého kulturního přínosu městu a bohaté publikační činnosti přesahující rámec regionu. Pan doktor si dekret se jmenováním převzal ve Vlašském dvoře symbolicky nyní na konci školní roku.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2012 12:01
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2012 11:24
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2012 10:04
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2012 12:19
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.6.2012 18:20
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.6.2012 7:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.6.2012 19:29
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.6.2012 19:40
Vložil(a) Jitka Křičková dne 22.6.2012 15:59

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá vzdělávací akce určené pro nadané středoškolské studenty se zájmem o humanitní vědy: Letní kurz „Léto s FF UK“ a odborné stáže „24 hodin s FF UK“.


Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 22.6.2012 7:43
den_ochran_11 (1024x683)

Dne 20.6.2012 proběhl na naší škole Den ochrany, jehož se zúčastnily všechny třídy vyššího gymnázia.  A jak tento den zhodnotil jeden z účastníků?

 

 

 “Dnešní Den ochrany za sebe hodnotím jednoznačně pozitivně, protože jsem přesvědčen, že základy první pomoci a chování při živelné pohromě či jiné neočekávané situaci jsou velmi důležité. V dnešní době je totiž čím dál pravděpodobnější, že se do takovýchto situací dostaneme a základy první...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 22.6.2012 7:06
agora

Tak. Tentokrát se nezadařilo.

Vlastně bych mohla říct, že jsme měli smůlu na témata (což je bohužel hořká pravda), ale neřeknu to. Myslím, že si všichni uvědomujeme chyby, kterých jsme se kolektivně dopustili. Zdravá dravost a bojovnost se tentokrát s pohledem na soupeře nedostavila, formulace našich argumentů byly místy trochu nejisté, zvlášť v trojici debat se studenty gymnázia v Jindřichově Hradci působili naši soupeři lepším dojmem. Podle facebookové stránky Studentské Agory se Jindřichův Hradec...
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 21.6.2012 14:35
200510251059_soudJako každým rokem i letos  opět u třetích ročníků ve výuce trestního práva jsme připravili projekt. Na základě smyšlené kauzy si třídy připravily soudní proces. Na počátku byl příběh:

C3A:  Ve středu 9. května byl houbařem Janem Kopeckým v lese na Kaňku nalezen mrtvý John Rockefeller, 75 let. Po muži bylo týden před nálezem vyhlášeno pátrání, které bylo zahájeno jeho manželkou Barborou Rockefellerovou.

C3B: Jan Novák, místní podnikatel ,byl ve své vile, kterou obýval...
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.6.2012 17:31
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.6.2012 14:06

Začátek denně v 9 hodin v učebně 110

Malý festival propagandistických filmů, hraných i dokumentárních, vyrobených na zakázku totalitních režimů 20. století. Garant dílny se rozhodně neztotožňuje s myšlenkami, které tato díla prezentují, považuje však za vhodné ukázat je generaci, která už totalitní režim zná pouze z učebnic.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.6.2012 12:16

Patří mezi nejúspěšnější řešitele krajského kola fyzikální olympiády 3. – 4. místo v kategorii C.
Ne každý je ochoten dělat něco navíc  a ne každý si pro to vybere zrovna fyzikální olympiádu.           
Vítek  Veverka (z V6A) byl po vypracování úloh domácího kola  pozván na kolo krajské, kde se potvrdily jeho kvality. Za  jeho výborným umístěním je skryto hodně hodin samostudia, přemýšlení nad fyzikálními principy řešení a hledání vhodných  matematických postupů k řešení zadaných úkolů. A to zaslouží uznání.
S přáním mnoha dalších úspěchů
Marie Vaňková


 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 19.6.2012 12:11
firma_5 (1024x599)Letošní rok proběhl druhý ročník projektu FIRMA. Byl to poslední projekt a svou náročností představoval vrchol tvořivého myšlení všech studentů, kteří se do něj přihlásili. Při zakládání firmy museli zpracovat množství dokumentů, které jsou k tomu potřebné – výpisy z rejstříku trestů, čestné prohlášení a notářsky ověřené podpisové vzory budoucích jednatelů společnosti, společenskou smlouvu ověřenou notářem, založit bankovní účet pro účely složení základního kapitálu atd.

Celého...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.6.2012 7:31

 

Tým V3A ve složení Tereza Papoušková, Štěpánka Tvrdíková, Johana Jeřábková, Martin Kostelecký a Albert Púry se zúčastnil finále šifrovací soutěže Technoplaneta.

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2012 19:15

Pro­gram:

22. 6. Úprav­na vo­dy Kut­ná Ho­ra, bi­o­lo­gic­ká vy­cház­ka k pra­me­nu sv. Voj­tě­cha, sraz 8:30h před ško­lou
25. 6. Pi­vo­var Nym­burk, od­jezd 8:30h od ško­ly
26. 6. Ka­va­lier Sá­za­va, od­jezd 9:00h od ško­ly
27. 6. Bi­o­elek­trár­na Kut­ná Ho­ra, sraz 8:30h před ško­lou
28. 6. Zpra­co­vá­ní do­plňují­cích úko­lů k ex­kur­zím, 8:00 ve ško­le, učeb­na č. 232

Všich­ni při­hlá­še­ní za­pla­tí zá­lo­hu na au­to­bus a vstup­né 200 Kč v ka­bi­ne­tě che­mie (č. 106 ) do pát­ku 15. 6. 2012. To­mu, kdo se řád­ně pře­dem ne­o­mlu­ví z ne­ú­čas­ti, ne­bu­de zá­lo­ha vrá­ce­na.

Vložil(a) Jitka Křičková dne 11.6.2012 7:44

V pátek 8. června v pozdních odpoledních hodinách prožili své slavnostní okamžiky čerství absolventi našeho gymnázia.