Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.3.2016 16:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.3.2016 20:40
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.3.2016 14:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.3.2016 17:01

V okres­ním ko­le Che­mic­ké olym­pi­á­dy ka­te­go­rie D ob­sa­di­li žá­ci na­ší kvar­ty prv­ní dvě mís­ta. Zví­tě­zil Voj­těch Ryša­vý s 69 bo­dy, na dru­hém mís­tě se umís­til Vít Ze­le­ný, kte­rý zís­kal 62,5 bo­du. Na­ši kvar­tá­ni vy­hrá­li nad účast­ní­ky z ostat­ních škol s vel­kým ná­sko­kem, tře­tí v po­řa­dí ztrá­cel na ví­těz­né­ho Voj­tu 32 bo­dů, na dru­hé­ho Ví­ta 25,5 bo­du.

Vložil(a) Radka Olivová dne 9.3.2016 20:14
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.3.2016 8:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.3.2016 10:22
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2016 15:14
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.2.2016 19:10
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.2.2016 8:52
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.1.2016 18:35
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.1.2016 8:01
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.1.2016 15:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 10.1.2016 22:19
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.1.2016 14:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.12.2015 15:18
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2015 15:54
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.12.2015 9:22
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.12.2015 9:21
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.12.2015 16:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.12.2015 15:04
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.11.2015 8:38
Vložil(a) Radka Olivová dne 10.11.2015 10:09
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.11.2015 14:49